2018-04-30

Program Współpracy Ministra Edukacji Narodowej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2018–2020

Program Współpracy Ministra Edukacji Narodowej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2018–2020

Zarządzenie MEN

  • Wytworzył: Karolina Łukaszewicz
  • Data wytworzenia: 2018-04-30 16:24:51
  • Wprowadził: Karolina Łukaszewicz
  • Data opublikowania: 2018-04-30 16:24:51
  • Ostatni edytor: Karolina Łukaszewicz
  • Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-09 14:28:54
Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.