Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

7 stycznia 2019

Uprawnienia osób niepełnosprawnych

Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Przepisów od ust. 1 do […]

7 stycznia 2019

Informacje ogólne dotyczące naborów do służby cywilnej

Informacje ogólne dotyczące naborów do służby cywilnej Procedura naboru do służby cywilnej uregulowana jest w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1559). Informacje o wolnych stanowiskach pracy są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (na stronie: http://nabory.kprm.gov.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa (https://archiwum-bip.men.gov.pl), a także zamieszczane na tablicy […]

Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.