Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli

16 lutego 2011

Kontakt

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej

al. Jana Christiana Szucha 25

00-918 Warszawa

tel. (22) 34-74-360 (sekretariat OKDN)

tel. (22) 34-74-465

Sekretariat.okdn@men.gov.pl

Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.