Plan działalności

11 grudnia 2018

Plan działalności Ministra Edukacji Narodowej na rok 2019 dla działu administracji rządowej oświata i wychowanie

Plan działalności MEN na rok 2019 dla działu administracji rządowej oświata i wychowanie Plan działalności MEN na rok 2019 dla działu administracji rządowej oświata i wychowanie – aktualizacja Sprawozdanie z wykonania planu działalności Ministra Edukacji Narodowej za rok 2019 dla działu administracji rządowej oświata i wychowanie

1 grudnia 2017

Plan działalności Ministra Edukacji Narodowej na rok 2018 dla działu administracji rządowej oświata i wychowanie

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Ministra Edukacji Narodowej za rok 2018 dla działu administracji rządowej oświata i wychowanie Data: 2019-12-05, rozmiar: 71 KB Plan działalności MEN na rok 2018 dla działu administracji rządowej oświata i wychowanie 26.07.2018 r. Data: 2018-08-01, rozmiar: 32 KB Plan działalności MEN na 2018 r. Data: 2017-12-01, rozmiar: 32 KB

Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.