Rządowe programy i projekty

22 lipca 2020

Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 skierowany do konsultacji publicznych

Stosownie do postanowień Uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazuje do konsultacji publicznych projekt dokumentu Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 (część szczegółowa). Uprzejmie prosimy o przekazanie ewentualnych uwag i propozycji uzupełnień do projektu w […]

3 sierpnia 2018

Projektu dokumentu „Zintegrowana Strategia Umiejętności – część ogólna”

Stosownie do postanowień § 36 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazuje do konsultacji publicznych projekt dokumentu ­Zintegrowana Strategia Umiejętności – część ogólna. Zobowiązanie do opracowania dokumentu zawarte zostało w Umowie Partnerstwa […]

11 czerwca 2018

Projekt edukacyjny Ministra Edukacji Narodowej „Godność, wolność, niepodległość” na lata 2018-2020

Projekt edukacyjny Ministra Edukacji Narodowej „Godność, wolność, niepodległość” na lata 2018-2020 (PDF) Projekt edukacyjny Ministra Edukacji Narodowej „Godność, wolność, niepodległość” na lata 2018-2020 (DOC) Uzupełnienie do projektu edukacyjnego Ministra Edukacji Narodowej „Godność, wolność, niepodległość” na lata 2018-2020 (PDF) Uzupełnienie do projektu edukacyjnego Ministra Edukacji Narodowej „Godność, wolność, niepodległość” na lata 2018-2020 (DOC) Wykaz zatwierdzonych przez […]

30 kwietnia 2018

Program Współpracy Ministra Edukacji Narodowej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2018–2020

Program Współpracy Ministra Edukacji Narodowej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2018–2020 Zarządzenie MEN

21 listopada 2017

Projekt Programu współpracy Ministra Edukacji Narodowej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017 – 2020

Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.2016. poz. 1817), Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazuje do konsultacji projekt Programu współpracy Ministra Edukacji Narodowej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata […]

22 stycznia 2015

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”

11 września 2013

Perspektywa uczenia się przez całe życie – dokument strategiczny przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 września 2013 r. opracowany przez Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie, w tym Krajowych Ram Kwalifikacji, działający na podstawie Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 13 z dnia 17 lutego 2010 r.

(Wersja przyjęta przez Radę Ministrów) Treść dokumentu

10 kwietnia 2013

Harmonogram realizacji zadań w 2013 r. wynikających z Rządowego programu na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Uchwała Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2008 r. Harmonogram Rządowego Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na rok 2013 przyjęty 03 kwietnia 2013 r. przez Radę Ministrów po rozpatrzeniu w trybie obiegowym.

6 kwietnia 2012

Rządowy program pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”

(wersja skierowana do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych) Projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna” Uchwała Załącznik do Uchwały Uzasadnienie do Uchwały Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników Rozporządzenie Uzasadnienie

23 stycznia 2012

Projekt zmian do Programu Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2008-2013

Treść projektuz poprawkami z dnia 27 października 2009 r. oraz ze zmianami z dnia 10 kwietnia 2012 r. (Tekst jednolity ze zmianami przyjętymi przez Radę Ministrów 10 kwietnia 2012 r.) Treść projektu(projekt przyjęty przez Radę Ministrów 10 kwietnia 2012 r.) Treść projektu (wersja do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, przekazana 02 lutego 2012 r.) Treść projektu(wersja do rozpatrzenia przez Stały […]

Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.