Nabory

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku ze stanem epidemii nabory w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbywają się zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego.

Jednocześnie zachęcamy do składania ofert na aktualne ogłoszenia o pracę w Ministerstwie Edukacji Narodowej przez platformę ePUAP z wykorzystaniem np. profilu zaufanego. Aby to zrobić, można skorzystać z poniższego linku:

https://archiwum-bip.men.gov.pl/strony/elektroniczna-skrzynka-podawcza.html

albo wejść na stronę  https://epuap.gov.pl/wps/portal , gdzie po zalogowaniu się należy z katalogu spraw wybrać: SPRAWY OGÓLNE/PISMA DO URZĘDU/PISMA OGÓLNE DO PODMIOTU PUBLICZNEGO.

W obu powyższych przypadkach w tytule pisma proszę zamieścić treść dopisku z ogłoszenia o pracę, następnie załączyć dokumenty zgodnie z ogłoszeniem.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu: tel. 22/34-74-244, 22/34-74-852.

Zespół ds. rekrutacji MEN


INFORMACJE O OGŁOSZENIACH O NABORACH DO KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ W MEN ORAZ ICH WYNIKACH

Informacje o wolnych stanowiskach pracy w korpusie służby cywilnej w Ministerstwie Edukacji Narodowej znajdują się w Serwisie Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: https://nabory.kprm.gov.pl/.

Pod adresem: https://nabory.kprm.gov.pl/wyniki-naborow znajdują się informacje o wynikach powyższych naborów.

nr ogłoszenia stanowisko termin składania dokumentów wynik naboru

oferty z 19 września 2020 r.

68948

Specjalista do spraw: danych administracyjnych i danych statystycznych z obszaru oświaty oraz wdrażania zmodernizowanego systemu informacji oświatowej w Wydziale Statystyki, Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym

30 wrzesień 2020 r.

 

oferty z 8 września 2020 r.

68335

naczelnik wydziału do spraw: kierowania Wydziałem Obsługi Technicznej w Wydziale Obsługi Technicznej, Biuro Administracyjne

23 września 2020 r.

nabór anulowany

oferty z 4 września 2020 r.

68071

główny specjalista do spraw: profilaktyki i promocji zdrowia w Wydziale Wychowania, Profilaktyki i Bezpieczeństwa, Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego

19 września 2020 r.

 

oferty z 27 sierpnia 2020 r.

67812

główny specjalista do spraw: zamówień publicznych/zakupów oraz koordynowania powierzania zadań publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych, Departament Ekonomiczny

11 września 2020

 

oferty z 26 sierpnia 2020 r.

67718

główny specjalista do spraw: Samodzielne stanowisko do spraw doradztwa zawodowego i promocji Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego

 

9 września 2020

anulowano nabór 

oferty z 25 sierpnia 2020 r.

67699

starszy specjalista do spraw: kontroli Europejskiego Funduszu Społecznego w Wydziale Kontroli Europejskiego Funduszu Społecznego, Biuro Kontroli

 

8 września 2020 r.

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

oferty z 7 sierpnia 2020 r.

66897 specjalista do spraw: kontraktowania projektów w Wydziale Kontaktowania Projektów, Departament Funduszy Strukturalnych

21 sierpnia 2020 r.

nabór zakończony  wyborem kandydatki/kandydata

oferty z 4 sierpnia 2020 r.

66713

radca prawny do spraw: obsługi prawnej departamentu w Wydziale Wspierania Zarządzania, Departament Funduszy Strukturalnych

21 sierpnia 2020 r.

 

oferty z 25 lipca 2020 r.

66286

sekretarz do spraw: obsługi sekretariatu Departament Podręczników, Programów i Innowacji

10 sierpnia 2020 r.

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata 

oferty z 14 lipca 2020 r.

65680 audytor wewnętrzny do spraw: audytu wewnętrznego Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

29 lipca 2020 r.

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata 

oferty z 11 lipca 2020 r.

65600

Specjalista do spraw: danych administracyjnych i danych statystycznych z obszaru oświaty oraz wdrażania zmodernizowanego systemu informacji oświatowej

21 lipca 2020 r. 

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

65578

starszy specjalista do spraw: wynagrodzeń Wydziale Finansowo-Księgowym, w Departamencie Ekonomicznym

27 lipca 2020 r.

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

oferty z 7 lipca 2020 r.

65263 starszy specjalista do spraw: kontroli Europejskiego Funduszu Społecznego w Wydziale Kontroli Europejskiego Funduszu Społecznego, Biuro Kontroli

24 lipca 2020

 

oferty z 30 czerwca 2020 r.

64919

kierownik kancelarii tajnej do spraw: prowadzenia kancelarii tajnej w Wydziale Spraw Obronnych i Niejawnych, Biuro Organizacyjne

10 lipca 2020

nabór zakończony zatrudnieniem kandydata/kandydatki 

64886

starszy specjalista w Wydziale Awansu Zawodowego Nauczycieli, w Departamencie Kształcenia Ogólnego

15 lipca 2020

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

oferty z 27 czerwca 2020 r.

64822

starszy specjalista (ZASTĘPSTWO) w Wydziale Strategii i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego

16 lipca 2020 

nabór zakończony zatrudnieniem kandydata/kandydatki

oferty z 25 czerwca 2020 r.

64659

główny specjalista do spraw: klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, zakładania, przekształcania i likwidacji publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz organizacji pracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe 16 lipca 2020 nabór zakończony zatrudnieniem kandydata/kandydatki

oferty z 23 czerwca 2020 r.

64503

specjalista do spraw: kontraktowania projektów w Wydziale Kontaktowania Projektów, Departament Funduszy Strukturalnych 3 lipca 2020

64514

radca prawny do spraw: obsługi prawnej departamentu w Wydziale Wspierania Zarządzania, Departament Funduszy Strukturalnych 3 lipca 2020 nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

64519

główny specjalista do spraw: kontraktowania projektów w Wydziale Kontraktowania Projektów, Departament Funduszy Strukturalnych 3 lipca 2020 nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

oferty z 29 maja 2020 r.

 63640 starszy specjalista w Wydziale Strategii i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego 12 czerwca 2020 nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

oferty z 19 maja 2020 r.

63369 starszy specjalista w Wydziale Kontroli Europejskiego Funduszu Społecznego, Biuro Kontroli 2 czerwca 2020 r
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

oferty z 17 marca 2020 r. 

62525 referendarz do spraw: obsługi asystencko-sekretarskiej w Wydziale Wsparcia Organizacyjnego, Biuro Organizacyjne

(nabór na zastępstwo)

24 marca 2020 r. nabór zakończony zatrudnieniem kandydata/kandydatki

oferty z 4 marca 2020 r. 

61935 starszy specjalista do spraw: rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Wydziale Strategii i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego 18 marca 2020 r. nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata

oferty z 4 marca 2020 r. 

61930 starszy specjalista do spraw: nadzoru merytorycznego nad projektami, upowszechniania i współpracy międzynarodowej w zakresie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz wykonywania zadań Punktu Koordynacyjnego ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji w Wydziale Strategii i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego 18 marca 2020 r. nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata

oferty z 26 lutego 2020 r. 

61663 referendarz do spraw: obsługi asystencko-sekretarskiej w Wydziale Wsparcia Organizacyjnego, Biuro Organizacyjne 09 marca 2020 r. anulowano nabór

oferty z 26 lutego 2020 r. 

61622 główny wizytator do spraw: nadzoru pedagogicznego w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego, Departament Kształcenia Ogólnego 12 marca 2020 r. nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

oferty z 15 lutego 2020 r. 

61235 główny specjalista do spraw: Samodzielne stanowisko do spraw doradztwa zawodowego i promocji, Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego 6 marca 2020 r.

oferty z 14 lutego 2020 r. 

61179 główny specjalista do spraw: klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, zakładania, przekształcania i likwidacji publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz organizacji pracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe 6 marca 2020 r. nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

oferty z 13 lutego 2020 r. 

61103 specjalista do spraw: sprawozdawczości budżetowej w Wydziale Finansowo – Księgowym, Departament Ekonomiczny 28 lutego 2020 r. nabór zakończony zatrudnieniem kandydata/kandydatki

oferty z 13 lutego 2020 r. 

61099 specjalista do spraw: zakupów oraz powierzania zadań publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych, Departament Ekonomiczny 28 lutego 2020 r. nabór zakończony zatrudnieniem kandydata/kandydatki

oferty z 30 stycznia 2020 r. 

60349 specjalista do spraw: danych administracyjnych i danych statystycznych z obszaru oświaty oraz wdrażania zmodernizowanego systemu informacji oświatowej 14 lutego 2020 r. nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata

oferty z 18 stycznia 2020 r. 

59917
główny specjalista do spraw: zamówień publicznych/zakupów oraz koordynowania powierzania zadań publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych, Departament Ekonomiczny 23 stycznia 2020 r. nabór zakończony zatrudnieniem kandydata/kandydatki

oferty z 18 stycznia 2020 r. 

59914
specjalista do spraw: zakupów oraz powierzania zadań publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych, Departament Ekonomiczny 28 stycznia 2020 r. nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata

oferty z 16 stycznia 2020 r. 

59778
starszy specjalista do spraw: rozliczania wniosków w Wydziale Deklaracji i Rozliczeń, Departament Funduszy Strukturalnych 26 stycznia 2020 r. nabór zakończony zatrudnieniem kandydatki

oferty z 11 stycznia 2020 r. 

59575
główny specjalista do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących likwidacji i przekształcania przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego 21 stycznia 2020 r. nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata

oferty z 4 stycznia 2020 r. 

59292
specjalista do spraw: prowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Wydziale Obsługi Administracyjnej, Biuro Administracyjne 17 stycznia 2020 r. nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata

oferty z 16 grudnia 2019 r. 

58732
główny specjalista do spraw: kształcenia zawodowego pracowników młodocianych w Wydziale Kształcenia Praktycznego i Egzaminowania, Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego 31 grudnia 2019 r. nabór zakończony zatrudnieniem kandydata

oferty z 13 grudnia 2019 r. 

58662
specjalista do spraw: współpracy z samorządem terytorialnym w Wydziale Subwencjonowania Samorządu Terytorialnego, Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym 23 grudnia 2019 r. nabór zakończony zatrudnieniem kandydatki

oferty z 7 grudnia 2019 r. 

58451
główny specjalista – Samodzielne stanowisko do spraw doradztwa zawodowego i promocji Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego 17 grudnia 2019 r. nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata

oferty z 6 grudnia 2019 r. 

58425
specjalista do spraw: sprawozdawczości budżetowej w Wydziale Finansowo-Księgowym, Departament Ekonomiczny 20 grudnia 2019 r. nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata

oferty z 30 listopada 2019 r. 

58174
kierownik kancelarii tajnej do spraw: prowadzenia kancelarii tajnej w Wydziale Spraw Obronnych i Niejawnych, Biuro Organizacyjne 10 grudnia 2019 r. nabór zakończony zatrudnieniem kandydata

oferty z 8 listopada 2019 r. 

57125
specjalista w Wydziale Informacji, Departament Informacji i Promocji 18 listopada 2019 r. nabór zakończony zatrudnieniem kandydata

oferty z 5 listopada 2019 r. 

56864
główny specjalista do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących likwidacji i przekształcania przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w Wydziale Organizacji Oświaty Samorządowej, Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym 18 listopada 2019 r. nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata

oferty z 28 września 2019 r. 

54974
podreferendarz do spraw: wsparcia użytkowników systemu EZD i obiegu korespondencji elektronicznej, Samodzielne stanowisko do spraw dokumentów w postaci elektronicznej, Biuro Organizacyjne 8 października 2019 r. nabór zakończony zatrudnieniem kandydatki 

oferty z 14 września 2019 r. 

54221
sekretarz do spraw: obsługi sekretarskiej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej 24 września 2019 r. nabór zakończony zatrudnieniem kandydatki 

oferty z 5 września 2019 r. 

53683
referendarz do spraw: obsługi sekretarskiej, Biuro Organizacyjne 16 września 2019 r. nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata

oferty z 4 września 2019 r. 

53528
specjalista do spraw: pragmatyki zawodowej nauczycieli w Wydziale Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli, Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym 11 września 2019 r. nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata

oferty z 30 sierpnia 2019 r. 

53311

starszy specjalista do spraw: kontroli Europejskiego Funduszu Społecznego w Wydziale Kontroli Europejskiego Funduszu Społecznego, Biuro Kontroli 16 września 2019 r. nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata

oferty z 28 sierpnia 2019 r. 

53118

podreferendarz do spraw: wsparcia użytkowników systemu EZD i obiegu korespondencji elektronicznej Samodzielne stanowisko do spraw obiegu dokumentów w postaci elektronicznej, Biuro Organizacyjne 16 września 2019 r. nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata
oferty z 22 sierpnia 2019 r. 

52898

główny specjalista do spraw: danych administracyjnych i danych statystycznych z obszaru oświaty oraz wdrażania zmodernizowanego systemu informacji oświatowej w Wydziale Statystyki, Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym 5 września 2019 r. nabór zakończony zatrudnieniem kandydata
oferty z 30 lipca 2019 r. 

51721

główny specjalista do spraw: zapewnienia jakości kształcenia ustawicznego osób dorosłych w Wydziale Kształcenia Dorosłych, Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego 13 sierpnia 2019 r. nabór zakończony zatrudnieniem kandydata
oferty z 29 lipca 2019 r. 

51659

sekretarz do spraw: obsługi sekretarskiej w Wydziale Wsparcia Organizacyjnego, Biuro Organizacyjne 6 sierpnia 2019 r. nabór zakończony zatrudnieniem kandydatki 
oferty z 20 lipca 2019 r. 
51324 sekretarz do spraw: obsługi sekretarskiej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej 2 sierpnia 2019 r. nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata
oferty z 12 lipca 2019 r. 
50846 główny specjalista do spraw: danych administracyjnych i danych statystycznych z obszaru oświaty oraz wdrażania zmodernizowanego systemu informacji oświatowej w Wydziale Statystyki, Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym 22 lipca 2019 r.
oferty z 6 lipca 2019 r. 
50567 starszy specjalista do spraw: kontroli Europejskiego Funduszu Społecznego w Wydziale Kontroli Europejskiego Funduszu Społecznego, Biuro Kontroli 22 lipca 2019 r. nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata
oferty z 3 lipca 2019 r. 
50336 referendarz do spraw: obsługi asystencko-sekretarskiej w Wydziale Wsparcia Organizacyjnego, Biuro Organizacyjne 8 lipca 2019 r. nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata
50328 referendarz do spraw: obsługi sekretarskiej, Biuro Organizacyjne 8 lipca 2019 r. nabór zakończony zatrudnieniem kandydatki
oferty z 30 maja 2019 r. 
48450 starszy specjalista do spraw: kontroli Europejskiego Funduszu Społecznego w Wydziale Kontroli Europejskiego Funduszu Społecznego, Biuro Kontroli 14 czerwca 2019 r. nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata
48440 główny specjalista do spraw: danych administracyjnych i danych statystycznych z obszaru oświaty oraz wdrażania zmodernizowanego systemu informacji oświatowej w Wydziale Statystyki, Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym 10 czerwca 2019 r. nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata
48417 główny specjalista do spraw: organizacji pracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Wydziale Organizacji Kształcenia Zawodowego, Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego 10 czerwca 2019 r. nabór zakończony zatrudnieniem kandydatki 
48395 starszy specjalista do spraw: rozliczeń wniosków w Wydziale Deklaracji i Rozliczeń, Departament Funduszy Strukturalnych 12 czerwca 2019 r. nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata
oferty z 23 maja 2019 r. 
47998 starszy specjalista do spraw: księgowości w Wydziale Finansowo-Księgowym, Departament Ekonomiczny 31 maja 2019 r.  nabór zakończony zatrudnieniem kandydatki
oferty z 21 maja 2019 r. 
47870 główny specjalista do spraw: projektów informacyjno-promocyjnych w Wydziale Promocji, Departament Informacji i Promocji 31 maja 2019 r. nabór zakończony zatrudnieniem kandydata
oferty z 16 maja 2019 r. 
47568 główny specjalista do spraw: bezpieczeństwa informacji, w tym danych osobowych w Wydziale Prezydialnym, Biuro Organizacyjne 31 maja 2019 r. nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata
oferty z 11 maja 2019 r. 
47356 specjalista do spraw: obsługi asystencko-sekretarskiej w Wydziale Wsparcia Organizacyjnego, Biuro Organizacyjne 25 maja 2019 r. nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata
oferty z 30 kwietnia 2019 r. 
46858 Specjalista do spraw: danych administracyjnych i danych statystycznych z obszaru oświaty oraz wdrażania zmodernizowanego systemu informacji oświatowej 10 maja 2019 r.

 

oferty z 20 kwietnia 2019 r. 
46532 Starszy specjalista do spraw: rozliczania wniosków w Wydziale Deklaracji i Rozliczeń, Departament Funduszy Strukturalnych 6 maja 2019 r. nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata
oferty z 19 kwietnia 2019 r. 
46508

Starszy specjalista w Wydziale Finansowo-Księgowym w Departamencie Ekonomicznym

29 kwietnia 2019 r.
oferty z 16 kwietnia 2019 r. 
46274

Starszy specjalista w Wydziale Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli w Departamencie Współpracy z Samorządem Terytorialnym

29 kwietnia 2019 r. nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata
oferty z 12 kwietnia 2019 r. 
46087

Starszy specjalista do spraw: zamówień publicznych/zakupów w Wydziale Zamówień Publicznych, Departament Ekonomiczny

23 kwietnia 2019 r.
oferty z 19 marca 2019 r. 
44724

Audytor wewnętrzny do spraw: audytu wewnętrznego; Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

29 marca 2019 r. nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata
oferty z 16 marca 2019 r. 

44668

 

Starszy specjalista do spraw: rozliczania wniosków w Wydziale Deklaracji i Rozliczeń, Departament Funduszy Strukturalnych 01 kwietnia 2019 r. nabór zakończony zatrudnieniem kandydata
44667 Starszy specjalista do spraw: realizacji współpracy międzynarodowej Ministra z partnerami zagranicznymi oraz gremiami międzynarodowymi 26 marca 2019 r. nabór zakończony zatrudnieniem kandydata

oferty z 2 marca 2019 r.

43749

Specjalista do spraw: budżetu zadaniowego, budżetu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w Wydziale Budżetu, Departament Ekonomiczny
13 marca 2019 r. nabór zakończony zatrudnieniem kandydatki

oferty z 20 lutego 2019 r.

43135

Główny specjalista do spraw: danych administracyjnych i danych statystycznych z obszaru oświaty oraz wdrażania zmodernizowanego systemu informacji oświatowej w Wydziale Statystyki, Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym
04 marca 2019 r. nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów
oferty z 15 lutego 2019 r.
42947
Główny specjalista do spraw: organizacyjnych w Wydziale Prezydialnym w Biurze Organizacyjnym
04 marca 2019 r. nabór zakończony zatrudnieniem kandydata
Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.