Dialog techniczny

19 lipca 2019

Zaproszenie do dialogu technicznego – działania promocyjne MEN

Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Działania promocyjne o szerokim zasięgu dot. kształcenia zawodowego, ogólnego oraz uczenia się przez całe życie w następujących obszarach tematycznych: E-materiały/e-podręczniki opracowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS; Egzaminy zawodowe (projekty: Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Związku Rzemiosła Polskiego); Doradztwo edukacyjno-zawodowe; Lokalne […]

14 listopada 2014

Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym

  ARCHIWUM: Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zakończyło dialog techniczny, którego przedmiotem jest doradztwo oraz uzyskanie informacji dotyczącej zapewnienia wsparcia technologicznego oraz organizacyjnego wykorzystania rozwiązań informatycznych do załatwiania spraw w Ministerstwie Edukacji Narodowej, zgodnie z punktem 35 Informacji o zasadach prowadzenia dialogu…, w którym było wskazane, że „dialog techniczny będzie prowadzony do dnia, w […]

Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.