Status prawny

12 kwietnia 2009

Status prawny

Minister Edukacji Narodowej jest naczelnym organem administracji publicznej, któremu obsługę zapewnia Ministerstwo Edukacji Narodowej będące jednostką budżetową. Ministerstwo Edukacji Narodowej zostało utworzone z dniem 5 maja 2006 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji i Nauki (Dz.U. z 2006 r. Nr 76, […]

11 kwietnia 2009

Archiwum

Zakresy czynności Ministrów: Tekst ujednolicony Zarządzenia nr 48 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zakresów czynności Sekretarza Stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej Zarządzenie nr 48 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 grudnia 2017 w sprawie zakresów czynności Sekretarza Stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie […]

Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.