2009-04-11

Archiwum

Zakresy czynności Ministrów:

Tekst ujednolicony Zarządzenia nr 48 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zakresów czynności Sekretarza Stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zarządzenie nr 48 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 grudnia 2017 w sprawie zakresów czynności Sekretarza Stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej, zmienionego:

 1. Zarządzeniem nr 8 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresów czynności Sekretarza Stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej
 2. Zarządzeniem nr 12 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresów czynności Sekretarza Stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zarządzenie nr 9 z dnia 13 marca 2017 r.  w sprawie zakresów czynności Sekretarza Stanu i podsekretarzy stanu  w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego  Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zakresy czynności Sekretarza Stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej – tekst ujednolicony

Zarządzenie nr 53 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresów czynności Sekretarza Stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zarządzenie nr 41 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresów czynności Sekretarza Stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zarządzenie nr 33 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresów czynności Sekretarza Stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zarządzenie nr 25 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zakresów czynności Sekretarza Stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zakresy czynności Sekretarza Stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej – tekst ujednolicony

Zarządzenie nr 13 Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zakresów czynności Sekretarza Stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Struktura Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zarządzenie nr 1 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie zakresów czynności Sekretarza Stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Struktura Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zarządzenie nr 49 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zakresów czynności Sekretarza Stanu i Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Struktura Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zakresy czynności Sekretarza Stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej – tekst ujednolicony

Tekst ujednolicony zarządzenia nr 1 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie zakresów czynności sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej, uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej nr 25 zmieniającym zarządzenie w sprawie zakresów czynności sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zarządzenie nr 25 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresów czynności sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej
Zarządzenie nr 1 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie zakresów czynności sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zakres działania Ministra – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz.U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1480).

Zarządzenie nr 3 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zakresów czynności Sekretarza Stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej
Struktura Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zarządzenie nr 2 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zakresów czynności Sekretarza Stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Tekst ujednolicony zarządzenia nr 6 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie zakresów czynności Sekretarza Stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej, uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniami Ministra Edukacji Narodowej zmieniającymi zarządzenie w sprawie zakresów czynności Sekretarza Stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej: nr 13 z dnia 8 maja 2013 r., nr 18 z dnia 3 lipca 2013 r. oraz nr 37 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 6 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 lutego 2013 r.w sprawie zakresów czynności Sekretarza Stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Struktura Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zarządzenie nr 37 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresów czynności Sekretarza Stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zarządzenie nr 18 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresów czynności Sekretarza Stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zarządzenie nr 13 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresów czynności Sekretarza Stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zarządzenie nr 3 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zakresów czynności Sekretarza Stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zarządzenie nr 26 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie zakresów czynności Sekretarza Stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zarządzenie Nr 8 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie zakresów czynności Sekretarza Stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zarządzenie Nr 17 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresów czynności Sekretarza Stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zarządzenie Nr 39 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresów czynności Sekretarza Stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zarządzenie Nr 2 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresów czynności Sekretarza Stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Tekst ujednolicony zarządzenia nr 8 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie zakresów czynności Sekretarza Stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej, uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniami Ministra Edukacji Narodowej zmieniającymi zarządzenie w sprawie zakresów czynności Sekretarza Stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej: nr 17 z dnia 29 lipca 2010 r., nr 39 z dnia 21 grudnia 2010 r. oraz nr 2 z dnia 9 lutego 2011 r.

Zarządzenie Nr 25 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie zakresów czynności Sekretarza Stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zarządzenie Nr 28 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 października 2011 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie zakresów czynności Sekretarza Stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zarządzenie Nr 32 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie zakresów czynności podsekretarzy stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zarządzenie nr 1 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie zakresów czynności Sekretarza Stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zarządzenie nr 3 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zakresów czynności Sekretarza Stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zarządzenie nr 6 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zakresów czynności Sekretarza Stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zarządzenie nr 9 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zakresów czynności Sekretarza Stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zarządzenie nr 17 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresów czynności Sekretarza Stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zarządzenie nr 19 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakresów czynności Sekretarza Stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Regulamin organizacyjny MEN

Tekst ujednolicony regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Tekst ujednolicony regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Tekst ujednolicony regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Regulamin organizacyjny MEN z 25 stycznia 2016 r. – tekst ujednolicony

Zarządzenie nr 2 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zarządzenie nr 55 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zarządzenie nr 44 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zarządzenie nr 35 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zarządzenie nr 26 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zarządzenie nr 2 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Regulamin organizacyjny MEN z dnia 13 stycznia 2015 r.

Regulamin organizacyjny MEN z 2 września 2015 r. – tekst ujednolicony

Zarządzenie nr 35 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zarządzenie nr 26 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zarządzenie nr 2 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Regulamin organizacyjny MEN z dnia 13 stycznia 2015 r.

Regulamin organizacyjny MEN z dnia 13 stycznia 2015 r. – tekst ujednolicony

Tekst ujednolicony załącznika do zarządzenia nr 5 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej, uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniami Ministra Edukacji Narodowej:

nr 12 z dnia 8 maja 2013 r., nr 17 z dnia 3 lipca 2013 r., nr 31 z dnia 19 listopada 2013 r., nr 38 z dnia 17 grudnia 2013 r., nr 4 z dnia 14 lutego 2014 r., nr 7 z dnia 25 marca 2014 r., nr 11 z dnia 15 maja 2014 r., nr 26 z dnia 5 września 2014 r.zmieniającymi zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 1. Zarządzenie nr 26 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej
 2. Zarządzenie nr 11 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej
 3. Zarządzenie nr 7 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej
 4. Zarządzenie nr 4 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej
 5. Zarządzenie nr 38 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej
 6. Zarządzenie Nr 31 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej
 7. Zarządzenie nr 17 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej
 8. Zarządzenie nr 12 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej
 9. Zarządzenie Nr 5 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Tekst ujednolicony załącznika do zarządzenia nr 5 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej, uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniami Ministra Edukacji Narodowej: nr 7 z dnia 25 marca 2014 r.,nr 4 z dnia 14 lutego 2014 r.,nr 38 z dnia 17 grudnia 2013 r.,nr 31 z dnia 19 listopada 2013 r.,nr 17 z dnia 3 lipca 2013 r.,nr 12 z dnia 8 maja 2013 r.zmieniającymi zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Tekst ujednolicony załącznika do zarządzenia nr 5 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej, uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniami Ministra Edukacji Narodowej: nr 4 z dnia 14 lutego 2014 r., nr 38 z dnia 17 grudnia 2013 r., nr 31 z dnia 19 listopada 2013 r., nr 17 z dnia 3 lipca 2013 r., nr 12 z dnia 8 maja 2013 r. zmieniającymi zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Tekst ujednolicony załącznika do zarządzenia nr 5 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej, uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniami: nr 38 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2013 r., nr 12 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 maja 2013 r., nr 17 z dnia 3 lipca 2013 r. oraz nr 31 z dnia 19 listopada 2013 r., zmieniającymi zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 1. Zarządzenie Nr 2 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej
 2. Zarządzenie Nr 33 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 listopada 2010 r. w zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego MEN
 3. Zarządzenie Nr 18 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej
 4. Zarządzenie Nr 40 z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego MEN
 5. Zarządzenie Nr 3 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej
 6. Tekst ujednolicony załącznika do zarządzenia nr 2 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej, uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniami Ministra Edukacji Narodowej zmieniającymi zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej: nr 18 z dnia 29 lipca 2010 r., nr 33 z dnia 9 listopada 2010 r., nr 40 z dnia 21 grudnia 2010 r. oraz nr 3 z dnia 9 lutego 2011 r.
 7. Zarządzenie nr 26 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej
 8. Zarządzenie nr 18 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 lipca 2012 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej
 9. Zarządzenie nr 7 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej
 10. Zarządzenie Nr 5 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 lutego 2013 r.w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Statut Ministerstwa Edukacji Narodowej:

 1. Zarządzenie Nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej (M.P. z dnia 21 stycznia 2008 r. Nr 5, poz. 62);
 2. Zmiana: Zarządzenie nr 46 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej (M.P. z dnia 30 kwietnia 2008 r. Nr 35, poz. 321).
 3. Tekst ujednolicony.

Zakresy czynności Ministrów:

 1. Zarządzenie Nr 3 MEN z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie zakresów czynności Skretarza Stanu i podsekretarzy stanu w MEN oraz Dyrektora Generalnego MEN
 2. Zarządzenie Nr 14 MEN z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresów czynności Skretarza Stanu i podsekretarzy stanu w MEN oraz Dyrektora Generalnego MEN
 3. Zarządzenie Nr 7 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zakresów czynności Sekretarza Stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej;
 4. Zarządzenie Nr 31 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie zakresów czynności Sekretarza Stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej;

Regulamin organizacyjny MEN:

 1. Zarządzenie Nr 13 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej
 2. Zarządzenie Nr 8 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej;
 3. Zmiana: Zarządzenie Nr 9 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej
 4. Tekst ujednolicony
 5. Zarządzenie Nr 1 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej;
 6. Zmiana: Zarządzenie Nr 10 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 maja 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej;
 7. Zmiana: Zarządzenie nr 28 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej;
 8. Zmiana: Zarządzenie nr 30 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej;
 9. Tekst ujednolicony.
 • Wytworzył: Piotr Potrebka
 • Data wytworzenia: 2009-04-11 09:54:50
 • Wprowadził: Michał Czartoszewski
 • Data opublikowania: 2009-04-11 09:54:50
 • Ostatni edytor: Michał Czartoszewski
 • Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-11 16:46:25
Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.