System Informacji Oświatowej

15 stycznia 2016

Komunikat XML

Na podstawie art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814, z późn. zm.) publikuje się szczegółowy komunikat XML określający format i zakres przekazywania danych z lokalnych baz danych do bazy danych SIO, obejmujący dane zbiorcze, dane nauczyciela, dane dotyczące specyfiki podmiotu oraz dane ucznia. Skompresowany plik zawiera cztery główne kategorie (nazwane jak wyżej) o strukturze drzewiastej. Funkcjonalności udostępniane w ramach Systemu Informacji Oświatowej są opisane za pomocą plików w formacie wsdl oraz xsd (xml schema).

Komunikat XML

Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.