2009-04-12

Status prawny

Minister Edukacji Narodowej jest naczelnym organem administracji publicznej, któremu obsługę zapewnia Ministerstwo Edukacji Narodowej będące jednostką budżetową.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zostało utworzone z dniem 5 maja 2006 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji i Nauki (Dz.U. z 2006 r. Nr 76, poz. 532)

Zakres działania Ministra określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej.

Statut Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zarządzenie nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej

Zarządzenie nr 191 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej

Zarządzenie nr 31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej

Zakresy czynności Ministrów

Zarządzenie nr 11 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie zakresów czynności sekretarza stanu i podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Kierownictwa Ministerstwa od 1989 r.

Struktura Ministerstwa Edukacji Narodowej (PDF)

Struktura Ministerstwa Edukacji Narodowej (DOC)

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej – tekst ujednolicony załącznika do zarządzenia nr 49 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 grudnia 2017 r.

Zarządzenie nr 49 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zarządzenie nr 7 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zarządzenie nr 11 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zarządzenie nr 16 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zarządzenie nr 14 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zarządzenie nr 27 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

  • Wytworzył: Anna Mikiel
  • Data wytworzenia: 2009-04-12 07:32:16
  • Wprowadził: Hanna Lipińska
  • Data opublikowania: 2009-04-12 07:32:16
  • Ostatni edytor: Hanna Lipińska
  • Data ostatniej modyfikacji: 2020-08-20 16:20:23
Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.