Zamówienia publiczne

26 sierpnia 2020

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz pracowników Instytucji Pośredniczącej Ministerstwa Edukacji Narodowej (IP MEN) ze sporządzania umów (w tym umów o pracę i umów zleceń)- postępowanie nr DE-WZP.261.6.2020.JJ

Informacja z otwarcia ofert Data: 2020-09-10, rozmiar: 332 KB Odpowiedzi na pytania Data: 2020-09-09, rozmiar: 123 KB Odpowiedzi na pytania Data: 2020-09-02, rozmiar: 337 KB Załącznik do ogłoszenia o zamówieniu (OOZ) – wersja edytowalna Data: 2020-08-26, rozmiar: 63 KB Ogłoszenie o zamówieniu (OOZ) Data: 2020-08-26, rozmiar: 795 KB

21 sierpnia 2020

Świadczenie usług konserwacji systemów zabezpieczenia obiektu Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.262.19.2020.MB

Postępowanie na Świadczenie usług konserwacji systemów zabezpieczenia obiektu Ministerstwa Edukacji Narodowej  – postępowanie nr DE-WZP.262.19.2020.MB prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl. Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na Platformie w zakładce „Archiwalne”. Wykonawca w […]

14 sierpnia 2020

Usługa wykonania inwentaryzacji określonych składników majątku Zamawiającego – postępowanie nr DE-WZP.262.18.2020.MB

Postępowanie na usługę wykonania inwentaryzacji określonych składników majątku Zamawiającego – postępowanie nr DE-WZP.262.18.2020.MB prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl. Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na Platformie w zakładce „Archiwalne”. Wykonawca w menu po […]

7 sierpnia 2020

Remont i konserwacja okien w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.7.2020.AC

Informacja z otwarcia ofert Data: 2020-08-25, rozmiar: 412 KB Załącznik nr 1 – Projekt obudowy wejść do wind, program remontu drzwi i okien w budynku Ministerswta Edukacji Narodowej Data: 2020-08-07, rozmiar: 21 MB Załącznik nr 3 – Przedmiar robót – konserwacja okien Data: 2020-08-07, rozmiar: 147 KB Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna wykonania i […]

4 sierpnia 2020

Usługa druku publikacji książkowej „Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 (część ogólna)” wraz z dostawą do siedziby Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.262.17.2020.MB

Postępowanie na usługę druku publikacji książkowej „Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 (część ogólna)” wraz z dostawą do siedziby Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.262.17.2020.MB prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl. Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać […]

30 lipca 2020

,,Usługa wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu pomieszczeń biurowych i części korytarzy, z podziałem na zadania” – postępowanie nr DE-WZP.262.16.2020.MB

Postępowanie na „Usługę wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu pomieszczeń biurowych i części korytarzy, z podziałem na zadania” – postępowanie nr DE-WZP.262.16.2020.MB prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl. Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na […]

20 lipca 2020

Usługa przygotowania i przeprowadzenia analizy finansowej skutków wdrożenia zmian opisanych w dokumencie „Model Edukacji dla wszystkich” wraz z opracowaniem rekomendacji w zakresie finansowania międzyresortowych placówek pod roboczą nazwą „Centrum Dziecka i Rodziny” – postępowanie nr DE-WZP.262.15.2020.AC

Postępowanie na „Usługę przygotowania i przeprowadzenia analizy finansowej skutków wdrożenia zmian opisanych w dokumencie „Model Edukacji dla wszystkich” wraz z opracowaniem rekomendacji w zakresie finansowania międzyresortowych placówek pod roboczą nazwą „Centrum Dziecka i Rodziny” – postępowanie nr DE-WZP.262.15.2020.AC prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja […]

15 lipca 2020

Wymiana instalacji oświetlenia na poddaszu budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy Al. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie- DE-WZP.261.5.2020.AC

Informacja z otwarcia ofert Data: 2020-08-10, rozmiar: 425 KB Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Data: 2020-07-28, rozmiar: 78 KB Załącznik nr 3 – AKTUALNY PRZEDMIAR ROBÓT- wymiana instalacji elektrycznej na poddaszu- 28.07.2020r. Data: 2020-07-28, rozmiar: 95 KB Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ + informacja o zmianie terminu składania ofert i otwarcia (pismo z dnia 28.07.2020r.) Data: […]

15 lipca 2020

„Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji” – postępowanie nr DE-WZP.262.14.2020.MB

Postępowanie na „Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji” – postępowanie nr DE-WZP.262.14.2020.MB prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl. Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na Platformie w zakładce „Archiwalne”. Wykonawca w menu po lewej stronie […]

9 lipca 2020

Remont i konserwacja okien w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.4.2020.JJ

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Data: 2020-07-24, rozmiar: 109 KB Informacja o unieważnieniu postępowania Data: 2020-07-24, rozmiar: 66 KB Załącznik nr 3 – przedmiar robót – konserwacja okien w budynku MEN Data: 2020-07-09, rozmiar: 64 KB Załącznik nr 2 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – obudowa wejść do wind, remont drzwi i okien Data: […]

1 lipca 2020

„Zakup i dostawa nowych licencji oprogramowania antywirusowego: 550 Licencji SYMATNEC ENDPOINT PROTECTION w wersji GOV”- postępowanie DE-WZP.262.12.2020.AC

Postępowanie na „ Zakup i dostawa nowych licencji oprogramowania antywirusowego: 550 Licencji SYMATNEC ENDPOINT PROTECTION w wersji GOV” – postępowanie nr DE-WZP.262.12.2020.AC prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl. Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z […]

20 maja 2020

Usługa doradztwa prawnego w zakresie prawa autorskiego dla Instytucji Pośredniczącej MEN – postępowanie nr DE-WZP.262.8.2020

Postępowanie na „Usługę doradztwa prawnego w zakresie prawa autorskiego dla Instytucji Pośredniczącej MEN” – postępowanie nr DE-WZP.262.8.2020.AC prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl. Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na Platformie w zakładce „Archiwalne”. […]

16 marca 2020

Usługa wykonania przeglądów serwisowych oraz napraw pojazdów służbowych MEN

Postępowanie na „usługa wykonywania przeglądów serwisowych oraz napraw pojazdów służbowych MEN” – postępowanie nr DE-WZP.262.6.2020.AC prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl. Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na Platformie w zakładce „Archiwalne”. Wykonawca w […]

4 marca 2020

Świadczenie usługi konserwacji węza cieplnego i instalacji centralnego ogrzewania usytuowanego w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.262.5.2020.AC

Postępowanie na „Świadczenie usługi konserwacji węza cieplnego i instalacji centralnego ogrzewania usytuowanego w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. Szucha 25 w Warszawie” – postępowanie nr DE-WZP.262.5.2020.AC prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl. Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Po upływie terminu składania ofert […]

26 lutego 2020

Usługa przygotowania trzech poradników metodycznych z podziałem na 3 części – postępowanie nr DE-WZP.262.3.2020.AC

Postępowanie na „Usługa przygotowania trzech poradników metodycznych z podziałem na 3 części” – postępowanie nr DE-WZP.262.3.2020.AC prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl. Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na Platformie w zakładce „Archiwalne”. Wykonawca […]

26 lutego 2020

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej i sanitarnej przy realizacji zadania remontowego „Remont pomieszczeń biurowych i części korytarzy na parterze budynku od strony zachodniej” w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.262.4.2020.JJ

Postępowanie na „Usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej i sanitarnej przy realizacji zadania remontowego „Remont pomieszczeń biurowych i części korytarzy na parterze budynku od strony zachodniej” w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie” – postępowanie nr DE-WZP.262.4.2020.JJ prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl. […]

19 lutego 2020

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących – postępowanie nr DE-WZP.262.2.2020.AC

Postępowanie na „Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących” – postępowanie nr DE-WZP.262.2.2020.AC prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl. Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na Platformie w zakładce „Archiwalne”. Wykonawca w menu po […]

5 lutego 2020

Remont korytarza wraz z przyległymi pomieszczeniami – parter strona zachodnia budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.261.1.2020.JJ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2020-05-08, rozmiar: 112 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2020-04-20, rozmiar: 342 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2020-02-28, rozmiar: 303 KB Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Data: 2020-02-21, rozmiar: 79 KB Odpowiedź na pytanie + zmina SIWZ + zmiana terminu składania i otwarcia ofert Data: 2020-02-21, rozmiar: 686 KB […]

24 stycznia 2020

Świadczenie usług transportowo-przeprowadzkowych na potrzeby MEN” – postępowanie nr DE-WZP.262.1.2020.JJ

Postępowanie na „Świadczenie usług transportowo-przeprowadzkowych na potrzeby MEN” – postępowanie nr DE-WZP.262.1.2020.JJ prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl. Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na Platformie w zakładce „Archiwalne”. Wykonawca w menu po lewej […]

13 grudnia 2019

Wydanie, wydrukowanie i dostarczenie do wskazanego przez Zamawiającego odbiorcy podręczników i książek pomocniczych przeznaczonych do kształcenia uczniów deklarujących przynależność do społeczności posługującej się językiem regionalnym – kaszubskim, postępowanie nr DE-WZP.261.22.2019.JJ

Ogłoszenie o udzielniu zamówienia Data: 2019-12-20, rozmiar: 159 KB Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Data: 2019-12-13, rozmiar: 185 KB

Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.