2009-02-17

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Ministerstwa Edukacji Narodowej

W celu złożenia do Ministerstwa Edukacji Narodowej pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika i profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Formularz tzw. pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Adres elektronicznej skrzynki podawczej MEN na ePUAP: /gn9u55ai9v/SkrytkaESP

Metody dostarczenia dokumentów elektronicznych do MEN:

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

UWAGA: W przypadku problemów z właściwym zaadresowaniem korespondencji ePUAP do MEN należ skorzystać z funkcji Książka adresowa lub w pole Wpisz adres wpisać pełny adres elektronicznej skrzynki podawczej MEN na ePUAP (/gn9u55ai9v/SkrytkaESP lub /gn9u55ai9v/skrytka).

Nie należy kierować korespondencji ePUAP na adresy poczty elektronicznej Ministerstwa.

Wymogi dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do MEN:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP w przypadku dokumentów dostarczanych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.
 2. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej nie może przekraczać 500 MB (zgodnie ze standardami platformy ePUAP).
 3. Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządza się w formacie danych XML na podstawie wzorów dokumentów elektronicznych umieszczonych w centralnym repozytorium lub lokalnym repozytorium.

  W poniższej tabeli podajemy formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206, poz. 1216):

  Tabela formatów danych
  Format danych Zastosowanie formatu Organizacja ustalająca format Norma
  .doc sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką Microsoft Corporation
  .docx sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką Microsoft Corporation
  .gif grafika rastrowa CompuServe
  .jpg (-jpeg) grafika rastrowa Joint Photographic Experts Group ISO/IEC 10918
  .ods arkusz kalkulacyjny Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) ISO 26300
  .odt sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) ISO 26300
  .pdf sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką Adobe Systems Incorporated ISO/IEC 32000
  .png grafika rastrowa ISO/IEC 15948
  .rtf sformatowany tekst Microsoft Corporation
  .svg grafika wektorowa W3C
  .tif (.tiff) grafika rastrowa Adobe Systems Incorporated
  .txt niesformatowany tekst ISO/IEC 10646
  .xls arkusz kalkulacyjny Microsoft Corporation
  .xlsx arkusz kalkulacyjny Microsoft Corporation
  .xml sformatowany tekst W3C
 4. Dokument w wersji elektronicznej może zostać doręczony do Ministerstwa Edukacji Narodowej również na następujących informatycznych nośnikach danych:
  Płyta CD;
  Płyta DVD;
  Pamięć USB.
  Uwaga: dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

W celu złożenia do Ministerstwa Edukacji Narodowej pisma w postaci dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej w sprawie wpisania na listę/skreślenia z listy rzeczoznawców do spraw podręczników należy skorzystać z formularza Wpisanie na listę/skreślenie z listy rzeczoznawców do spraw podręczników (Wzór dokumentu elektronicznego umieszczony w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych).

W celu złożenia do podmiotu posiadającego dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanych szkół (kuratorzy oświaty, ministrowie) pisma w postaci dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej w sprawie potwierdzenia przebiegu nauczania w szkole, która została zlikwidowana należy skorzystać z formularza Potwierdzenie przebiegu nauczania w szkole, która została zlikwidowana (Wzór dokumentu elektronicznego wniosku umieszczony w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych).

W celu złożenia do Ministerstwa Edukacji Narodowej pisma w postaci dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej w sprawie udzielenia informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych należy skorzystać z formularza Udzielenie informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych (Wzór dokumentu elektronicznego umieszczony w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych).

W celu złożenia do Ministerstwa Edukacji Narodowej pisma w postaci dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej w sprawie zawiadomienia o ukaraniu nauczyciela karą dyscyplinarną lub zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków lub innych zdarzeniach, o których informacje odnotowuje się w Centralnym Rejestrze Orzeczeń Dyscyplinarnych należy skorzystać z formularza Zawiadomienie o ukaraniu nauczyciela (Wzór dokumentu elektronicznego umieszczony w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych).

 

 • Wytworzył: Stanisław Biardzki
 • Data wytworzenia: 2009-02-17 12:25:59
 • Wprowadził: Hanna Lipińska
 • Data opublikowania: 2009-02-17 12:25:59
 • Ostatni edytor: Hanna Lipińska
 • Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-08 11:40:32
Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.