Rządowe programy i projekty

15 września 2008

Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” przekazany pod obrady Komitetu Rady Ministrów – z autopoprawką Ministra Edukacji Narodowej nr II oraz nr III

» Treść programu – (PDF 86 KB) » Uchwała – (PDF 23 KB) » Uzasadnienie uchwały – (PDF 38 KB) » Rozporządzenie – (PDF 46 KB) » Uzasadnienie rozporządzenia – (PDF 49 KB)

11 września 2008

Projekt Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r. „aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” w wersji przekazanej pod obrady Komitetu Rady Ministrów

» Treść programu – (PDF 92 KB) » Rozporządzenie – (PDF 47 KB) » Uzasadnienie rozporządzenia – (PDF 50 KB) » Uchwała – (PDF 23 KB) » Uzasadnienie uchwały – (PDF 39 KB) » Autopoprawka Ministra – (PDF 422 KB)

31 lipca 2008

Projekt rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. „Aktywacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”

» Projekt programu – (PDF 85 KB) » Uchwała – (PDF 22 KB) » Uzasadnienie uchwały – (PDF 375 KB) » Rozporządzenie – (PDF 47 KB) » Uzasadnienie rozporządzenia – (PDF 47 KB)

Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.