Rządowe programy i projekty

28 czerwca 2011

Perspektywa uczenia się przez całe życie – dokument strategiczny opracowany przez Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie, w tym Krajowych Ram Kwalifikacji, działający na podstawie Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 13 z dnia 17 lutego 2010 r.

(wersja skierowana pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów) Treść programu

7 lutego 2011

Perspektywa uczenia się przez całe życie – dokument strategiczny opracowany przez Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie, w tym Krajowych Ram Kwalifikacji, działający na podstawie Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 13 z dnia 17 lutego 2010 r.

(wersja skierowana do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych) Treść dokumentu

31 sierpnia 2010

Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”

(wersja skierowana do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych) Treść sprawozdania

13 stycznia 2010

Uchwała Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”

Treść uchwały

20 listopada 2009

Uchwała Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”

Uchwała Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”

4 września 2009

Program „Owoce w szkole”

Program „Owoce w szkole”, przyjęty przez Radę Ministrów, polega na dostarczaniu owoców i warzyw dzieciom w placówkach edukacyjnych i jest częścią inicjatywy zaproponowanej przez Unię Europejską. W Polsce zaplanowano w roku szkolnym 2009/2010 pomoc dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, czyli dla ponad miliona dzieci. Budżet programu wynosi: 12.297.064 euro, w tym z budżetu UE […]

7 kwietnia 2009

Program Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2008-2013

W dniu 29 lipca 2008 r. Rada Ministrów przyjęła Program Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2008-2013 Sprawozdanie z realizacji w 2008 r. Programu Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2008-2013 Załącznik nr 1 do Sprawozdania z realizacji w 2008 r. Programu Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2008-2013  

7 kwietnia 2009

Rządowy program na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

UCHWAŁA Nr 172/2008 Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Rządowego programu na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” » Treść uchwały – (PDF 51 KB) » Treść załącznika – (PDF 160 KB) » Treść uzasadnienia – (PDF 42 KB) » Harmonogram realizacji programu w 2008 r. – (PDF 68 KB)

7 kwietnia 2009

Wyprawka szkolna 2008

– uchwały w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2008 r. „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – Wyprawka szkolna” » uchwala_20080805.pdf – (PDF 21 KB) » uchwala_20080805_zalacznik.pdf – (PDF 68 KB) » uchwala_20080805_uzasadnienie.pdf – (PDF 17 KB) – rozporządzenia w sprawie […]

7 kwietnia 2009

„Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich”, adresowanym do dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, realizowanego w ramach rządowego programu „Rozwój edukacji na terenach wiejskich w latach 2008-2013”

» Informacje ogólne – (PDF 36 KB) » Szczegółowy opis – (PDF 51 KB) » Podział pomiędzy województwa środków – (PDF 22 KB)

7 kwietnia 2009

Rządowy Program Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2008-2013

»  PROGRAM ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013 – wersja przekazana pod obrady Rady Ministrów – (PDF 323 KB) »  „Poprawiony projekt Programu Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2008-2013, uwzględniający uwagi zgłoszone przez Ministra Finansów oraz uwagi zgłoszone na posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów w dniu 5 czerwca 2008 r.” – (PDF 321 KB) […]

Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.