2018-08-03

Projektu dokumentu „Zintegrowana Strategia Umiejętności – część ogólna”

Stosownie do postanowień § 36 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazuje do konsultacji publicznych projekt dokumentu ­Zintegrowana Strategia Umiejętności – część ogólna.

Zobowiązanie do opracowania dokumentu zawarte zostało w Umowie Partnerstwa – zatwierdzonej przez Komisję Europejską 23 października 2017 r. ZSU została opracowana z uwzględnieniem: wymogów wynikających z Umowy Partnerstwa, dokumentu strategicznego „Perspektywa uczenia się przez całe życie”, dokumentacji „OECD Skills Strategy” oraz założeń Nowego Europejskiego Programu na rzecz Umiejętności. ZSU będzie rozwijana we współpracy z OECD – w kolejnych latach powstanie część szczegółowa dokumentu.

Uprzejmie proszę o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji uzupełnień do ww. projektu. Inspiracją do uzupełnień mogą być kluczowe kwestie podnoszone podczas prac nad projektem, w tym:

 1. Jakie kluczowe polityki i działania wdrażane w Polsce dotyczą kształtowania i rozwoju umiejętności? Jakie kroki należy podejmować w celu zapewnienia spójności tych polityk i działań?
 2. Jakie umiejętności są, a jakie będą najbardziej potrzebne dla rozwoju Polski?
 3. Jakie działania powinny być podejmowane w celu zachęcania osób dorosłych do kształtowania i rozwijania umiejętności i jakie wyzwania się z tym wiążą?
 4. Jakie działania są podejmowane w celu poprawy dopasowania podaży umiejętności do zapotrzebowania rynku pracy?
 5. Jakie czynniki ograniczają możliwość skutecznego wykorzystania umiejętności w życiu zawodowym i społecznym?

Proszę o przekazanie uwag i propozycji uzupełnień do projektu do 24 sierpnia br. , w tym także drogą elektroniczną w formie edytowalnej na adres: maciej.lasota@men.gov.pl.

 

Projektu dokumentu „Zintegrowana Strategia Umiejętności – część ogólna”

pismo – konsultacje publiczne

 • Wytworzył: Karolina Łukaszewicz
 • Data wytworzenia: 2018-08-03 14:57:12
 • Wprowadził: aszwed
 • Data opublikowania: 2018-08-03 14:57:12
 • Ostatni edytor: aszwed
 • Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-06 09:50:19
Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.