2017-11-21

Projekt Programu współpracy Ministra Edukacji Narodowej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017 – 2020

Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.2016. poz. 1817), Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazuje do konsultacji projekt Programu współpracy Ministra Edukacji Narodowej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017 – 2020.

Projekt Programu

Wszelkie uwagi lub propozycje zapisów do Programu prosimy przesyłać na adres: anna.zakoscielna@men.gov.pl, w terminie do 5 grudnia 2017 r

  • Wytworzył: Karolina Łukaszewicz
  • Data wytworzenia: 2017-11-21 15:08:17
  • Wprowadził: Karolina Łukaszewicz
  • Data opublikowania: 2017-11-21 15:08:17
  • Ostatni edytor: Karolina Łukaszewicz
  • Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-21 15:13:55
Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.