2013-12-19

Wystąpienia pokontrolne 2013 r.

Lp. Temat i jednostka kontrolowana Data wystąpienia
1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w Małopolskim Towarzystwie Oświatowym w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania pn. Międzynarodowa wymiana młodzieży. 11.01.2013 r.
2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, dotyczącej prawidłowości organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu w zakresie unieważniania egzaminu maturalnego, przeprowadzonego w części ustnej i części pisemnej, w województwie lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim w roku szkolnym 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011. 25.01.2013 r.
3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Fundacji Dzieci Niczyje w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Bezpieczna i przyjazna szkoła – „Z Pasją na Ty!” – projekty wspierające rozwijanie kompetencji kulturowych dzieci i młodzieży. 27.06.2013 r.
4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Kuratorium Oświaty w Gdańsku w zakresie „Realizacja przez Kuratora Oświaty doraźnego trybu sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkołach i placówkach oraz zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli”. 11.07.2913 r.
5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Kuratorium Oświaty w Katowicach w zakresie „Realizacja przez Kuratora Oświaty doraźnego trybu sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkołach i placówkach oraz zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli”. 16.07.2013 r.
6. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w zakresie wspomagania nauczycieli języka polskiego i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących z uwzględnieniem kierowania nauczycieli do pracy za granicą oraz przekazania podręczników i pomocy dydaktycznych. 16.07.2013 r.
7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie dotyczącej prawidłowości organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie w zakresie unieważniania egzaminu maturalnego, przeprowadzonego w części ustnej i części pisemnej w województwie mazowieckim w roku szkolnym 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012. 27.08.2013 r.
8. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Polskim Związku Niewidomych w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania publicznego, pn. „Zapewnienie uczniom niewidomym i słabo widzącym czasopism przeznaczonych dla dzieci i młodzieży wykonanych odpowiednio w systemie Braille’a oraz w druku powiększonym.” 28.08.2013 r.
9. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie dotyczącej prawidłowości organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie w zakresie unieważniania egzaminu maturalnego, przeprowadzonego w części ustnej i części pisemnej, w województwie małopolskim, podkarpackim i lubelskim w roku szkolnym 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012. 24.09.2013 r.
10. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Towarzystwie Edukacyjnym Wiedza Powszechna w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania pn. Wakacyjna szkoła młodzieżowych liderów środowisk polskich za granicą, w części dotyczącej realizacji trzeciego modułu „realizacja obozów dla młodzieży ze środowisk polskich zamieszkałych w pozostałych krajach”. 17.10.2013 r.
11. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Fundacji dla Wolności w Warszawie w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania pn. Wspieranie inicjatyw edukacyjnych realizowanych na rzecz uchodźców, mniejszości narodowych/etnicznych mieszkających w Polsce, służących kultywowaniu języka, tradycji i kultury kraju pochodzenia lub nauczenia języka polskiego. 30.10.2013 r.
12. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Caritas Diecezji Kieleckiej w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania pn. Wakacyjna szkoła młodzieżowych liderów środowisk polskich za granicą, w części dotyczącej realizacji pierwszego modułu „realizacja obozów dla młodzieży ze środowisk polskich zamieszkałych na Białorusi” 13.11.2013 r.
13. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Kuratorium Oświaty w Kielcach w zakresie „Realizacja przez Kuratora Oświaty doraźnego trybu sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkołach i placówkach oraz zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli”. 05.12.2013 r.
14. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Polskim Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013”. 10.12.2013 r.
15. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Stowarzyszeniu Dzieciom i Młodzieży „Wędka” im. Każdego Człowieka w zakresie wykorzystania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Bezpieczna i przyjazna szkoła – „Z pasją na Ty – projekty wspierające rozwijanie kompetencji kulturowych dzieci i młodzieży”. 20.12.2013 r.
  • Wytworzył: Anna Nojszewska
  • Data wytworzenia: 2013-12-19 11:54:14
  • Wprowadził: Piotr Potrebka
  • Data opublikowania: 2013-12-19 11:54:14
  • Ostatni edytor: Piotr Potrebka
  • Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-02 12:57:04
Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.