2019-12-30

Opłata za akredytację form pozaszkolnych w 2020 r.

Wysokość opłaty w 2020 r. wnoszonej przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej.

Na podstawie art. 118 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w 2020 r. wysokość opłaty wnoszonej przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej wynosi 1048,58 zł.

  • Wytworzył: Karolina Łukaszewicz
  • Data wytworzenia: 2019-12-30 14:37:23
  • Wprowadził: Karolina Łukaszewicz
  • Data opublikowania: 2019-12-30 14:37:23
  • Ostatni edytor: Karolina Łukaszewicz
  • Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-30 14:37:23
Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.