2019-08-30

Terminy olimpiad w roku szkolnym 2019/2020

Przedstawiamy planowane przez organizatorów terminy poszczególnych etapów olimpiad w roku szkolnym 2019/2020:

1) olimpiady przedmiotowe, których laureaci i finaliści, zgodnie z art. 44zzh ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481), są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu

2) olimpiady przedmiotowe organizowane z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, których laureaci i finaliści zgodnie z art. 44zx.ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481), są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu

3) inne olimpiady interdyscyplinarne, przedmiotowe, z przedmiotów dodatkowych lub tematycznych, których laureaci i finaliści nie uzyskują uprawnień w systemie egzaminacyjnym.

4) olimpiady tematyczne, których laureaci i finaliści są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego

Terminy przeprowadzania olimpiad ustalają komitety główne. Terminy zawodów drugiego i trzeciego stopnia olimpiady planowanej na kolejny rok szkolny wymagają uzgodnienia z Ministrem Edukacji Narodowej. W przypadku konieczności zmiany terminu przeprowadzenia eliminacji na poszczególnych stopniach olimpiady, ostateczne rozstrzygnięcie o wyborze terminu przeprowadzenia eliminacji podejmuje Minister Edukacji Narodowej.

  • Wytworzył: annazakoscielna
  • Data wytworzenia: 2019-08-30 16:39:48
  • Wprowadził: Michał Czartoszewski
  • Data opublikowania: 2019-08-30 16:39:48
  • Ostatni edytor: Michał Czartoszewski
  • Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-30 14:11:27
Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.