2020-08-14

Zapytanie o udostępnienie możliwości korzystania z narzędzi wideo

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaplanowało w ramach Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnienie możliwości korzystania z narzędzi wideo.

We wrześniu planujemy wprowadzić rozwiązanie techniczne umożliwiające zalogowanym użytkownikom wywołanie komercyjnych narzędzi wideo (wykorzystywanych dotychczas przez szkoły) z poziomu Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.

 • narzędzie było używane przez szkoły w okresie nauki zdalnej w czasie epidemii COVID-19[1] lub przynajmniej jeden organ prowadzący szkołę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 r. poz. 910), zgłosi do Ministerstwa Edukacji Narodowej chęć umieszczenia linku do narzędzia komercyjnego na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej,
 • dane osobowe przetwarzane w ramach narzędzia będą przetwarzane zgodnie
  z zasadami RODO[2],
 • z narzędzia można korzystać przez łącza internetowe z ograniczoną możliwością wykorzystania połączeń telefonicznych oraz zablokowaną opcją przekierowania połączenia telefonicznego poza terytorium Unii Europejskiej.Jeżeli chcą Państwo, aby Państwa narzędzie mogło być wywoływane bezpośrednio ze Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej prosimy o potwierdzenie tego faktu do dnia

  20 sierpnia 2020 r. do Ministerstwa Edukacji Narodowej na adres email: sekretariat.dppi@men.gov.pl lub w inny przyjęty powszechnie sposób komunikacji pisemnej z urzędem. Przesłanie potwierdzenia jest równoznaczne ze spełnieniem przez narzędzie wyżej wymienionych warunków. W przypadku zamieszczenia linku do Państwa narzędzia na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej, przekażemy Państwu stosowną informację.

  Dodatkowe pytania należy kierować do Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji na adres email: sekretariat.dppi@men.gov.pl.


[1] Wybór narzędzi został oparty o wyniki badań przeprowadzonych w ramach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”), Projektu Lekcja: Enter; badanie dostępne jest pod adresem strony  https://lekcjaenter.pl/strona/28/raport-„dyrektorzy-do-zadan-specjalnych—edukacja-zdalna-w-czasach-izolacji

[2] rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

 • Wytworzył: Karolina Łukaszewicz
 • Data wytworzenia: 2020-08-14 16:44:24
 • Wprowadził: Hanna Lipińska
 • Data opublikowania: 2020-08-14 16:44:24
 • Ostatni edytor: Hanna Lipińska
 • Data ostatniej modyfikacji: 2020-08-17 11:28:37
Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.