2017-03-10

Marzena Machałek

Sekretarz Stanu

Marzena Machałek urodziła się 29 sierpnia 1960 r. we Wrocławiu. W 1992 r. ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, a także studia podyplomowe z nadzoru pedagogicznego oraz organizacji i zarządzania. W latach 80. zaangażowana w działalność „NSZZ Solidarność”. Od lat związana z edukacją i samorządem terytorialnym.

Pracowała w szkole podstawowej jako nauczyciel języka polskiego. Pełniła funkcję zastępcy burmistrza do spraw polityki społecznej w Kamiennej Górze, była Dolnośląskim Wicekuratorem Oświaty.

Od 2006 r. nieprzerwanie sprawuje mandat posła na Sejm RP.

Od początku swojej pracy parlamentarnej zasiadała w komisjach i podkomisjach zajmujących się między innymi sprawami oświaty i samorządu terytorialnego.

Od V kadencji Sejmu RP była członkiem sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Pracowała w sejmowych podkomisjach stałych i nadzwyczajnych.

W VI i VII kadencji Sejmu pracowała w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz w Podkomisji stałej ds. finansów samorządowych, w której była przewodniczącą.

W obecnej kadencji Sejmu RP była wiceprzewodniczącą sejmowej Komisji Edukacji, Nauki
i Młodzieży, członkiem Podkomisji stałej do spraw jakości kształcenia i wychowania,
jak i członkiem Podkomisji stałej do spraw ekonomiki edukacji i nauki.

Od listopada 2016 r. przewodniczyła również Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw wprowadzających reformę oświatową.

Oświadczenie majątkowe przed objęciem stanowiska Sekretarza Stanu

M. Machałek Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2017 r.

  • Wytworzył: Natalia Zakrzewska
  • Data wytworzenia: 2017-03-10 15:39:21
  • Wprowadził: annazakoscielna
  • Data opublikowania: 2017-03-10 15:39:21
  • Ostatni edytor: annazakoscielna
  • Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-12 09:26:23
Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.