2015-09-10

Departament Informacji i Promocji (DIP)

Dyrektor: Piotr Gajewski
Zastępca Dyrektora: Anna Ostrowska

tel. (22) 34-74-457, fax: (22) 628-35-04

Do zakresu działania Departamentu Informacji i Promocji (DIP) należą zagadnienia i sprawy dotyczące:

 1. kreowania i koordynowania polityki informacyjnej Ministra i ministerstwa, w tym:
  1. planowania działań informacyjnych,
  2. kreowania relacji z mediami oraz opinią publiczną,
  3. współpracy ze środkami masowego przekazu;
 2. kreowania i koordynowania polityki promocyjnej Ministra i ministerstwa, w tym:
  1. planowania działań promocyjnych,
  2. realizowania kampanii promocyjnych;
 3. promocji i popularyzacji oświaty w Polsce;
 4. organizacji konferencji prasowych członków kierownictwa Ministerstwa;
 5. współpracy z jednostkami podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi w zakresie działań promocyjnych w projektach systemowych;
 6. opracowywania materiałów oraz wydawnictw informacyjnych i promocyjnych;
 7. obsługi prac rzecznika prasowego Ministra;
 8. prowadzenia i redagowania stron internetowych, intranetowych oraz Biuletynu Informacji Publicznej we współpracy z właściwymi departamentami;
 9. koordynacji i nadzorowania zadań wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej;
 10. monitorowania obecności problematyki oświaty i wychowania oraz innych tematów z zakresu działalności Ministerstwa w środkach masowego przekazu;
 11. współpracy z Centrum Informacyjnym Rządu i komórkami komunikacji społecznej innych urzędów i instytucji;
 12. organizacji i koordynacji komunikacji wewnętrznej;
 13. patronatu honorowego Ministra lub uczestnictwa Ministra w komitecie honorowym;
 14. współpracy z mediami publicznymi, w tym realizacji zadań wynikających z porozumień i umów podpisanych z Telewizją Polską S.A. i Polskim Radiem S.A.
 • Wytworzył: Agata Grzymek
 • Data wytworzenia: 2015-09-10 10:00:29
 • Wprowadził: Natalia Zakrzewska
 • Data opublikowania: 2015-09-10 10:00:29
 • Ostatni edytor: Natalia Zakrzewska
 • Data ostatniej modyfikacji: 2016-04-14 11:23:46
Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.