2015-08-07

Upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia – (DE.WZP.262.1.8.2015)

Ogłoszenie o konkursie, regulamin, zasady przyznawania i rozliczania dotacji

Formularz

Instrukcja posługiwania się formularzem on-line

Odpowiedź na pytanie

Odpowiedź na pytanie (25.08.2015)

Przedłużenie terminu składania ofert

Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny merytorycznej

Wyniki oceny merytorycznej-korekta

Wyjaśnienia do korekty

  • Wytworzył: Bartłomiej Radecki
  • Data wytworzenia: 2015-08-07 16:25:59
  • Wprowadził: Katarzyna Dudzińska
  • Data opublikowania: 2015-08-07 16:25:59
  • Ostatni edytor: Katarzyna Dudzińska
  • Data ostatniej modyfikacji: 2015-09-23 16:45:08
Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.