2020-06-30

Czytam i wiem – tekst łatwy do czytania i zrozumienia w szkole. Opracowanie i upowszechnienie materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w wersji łatwej do czytania i zrozumienia, instrukcji dotyczącej ich tworzenia i wykorzystania w pracy z uczniami oraz rekomendacji dotyczących wdrożenia rozwiązań w praktykę szkolną, konkurs nr DE-WZP.263.1.5.2020

Ogłoszenie konkursu, Regulamin konkursu, Zasady przyznawania i rozliczania dotacji, Wzór umowy

Klauzula informacyjna RODO

 

https://formularz.men.gov.pl/

Uwaga!  W pierwszej kolejności należy się zarejestrować. Nie dokonano migracji danych pomiędzy formularzami! Loginy i hasła obowiązujące w innych formularzach ministerstwa są nieaktywne (to jest nowy formularz).

Przed rejestracją i wypełnieniem oferty należy zapoznać się http://formularz.men.gov.pl/Instrukcja_poslugiwania_sie_formularzem_on-line.pdf

Poprawienie omyłki pisarskiej w § 4 ust. 6 pkt 2 lit. b Regulaminu otwartego konkursu ofert

Odpowiedzi na pytania_07.07.2020 r.

Odpowiedzi na pytania_22.07.2020

Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 27.07.2020 r.

Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 31.07.2020 r.

odpowiedzi na pytania_28.07.2020

wyniki oceny formalnej

wyniki oceny merytorycznej

  • Wytworzył: Joanna Jaskulska
  • Data wytworzenia: 2020-06-30 11:08:09
  • Wprowadził: Katarzyna Kossakowska
  • Data opublikowania: 2020-06-30 11:08:09
  • Ostatni edytor: Katarzyna Kossakowska
  • Data ostatniej modyfikacji: 2020-08-13 14:35:06
Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.