Wyniki naborów – archiwum

17 listopada 2016

Główny specjalista do spraw: organizacji kształcenia ogólnego oraz funkcjonowania publicznych szkół podstawowych w Wydziale Kształcenia Ogólnego w Departamencie Kształcenia Ogólnego

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 3845 z dnia 24 września 2016 r. Data: 2016-11-17, rozmiar: 32 KB

22 września 2016

Starszy specjalista do spraw dostosowywania kształcenia zawodowego i kształcenia osób dorosłych do potrzeb rynku pracy w Wydziale Kształcenia Ustawicznego, Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 2837 z dnia 25 sierpnia 2016 r. Wynik naboru nr 2837 Data: 2016-09-22, rozmiar: 33 KB

7 września 2016

Główny specjalista w Wydziale Jakości Kształcenia Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Informacja o wyniku naboru na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Jakości Kształcenia Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – nr ogłoszenia 1946 z 27 lipca 2016 r. W wyniku naboru  nie został wybrany żaden kandydat / nie została wybrana żadna kandydatka. Wynik naboru 1946 Data: 2016-09-07, rozmiar: 367 KB

29 sierpnia 2016

Wynik naboru na stanowisko starszego specjalisty do spraw: koordynacji działań Rady Interesariuszy ZSK oraz wspierania dyrektora DSWM w koordynowaniu działań w zakresie opracowania i wydania podręczników w Wydziale Strategii i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 1644 z dnia 16 lipca 2016 r. Wynik naboru – 1644 Data: 2016-08-29, rozmiar: 31 KB

Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.