Zadania publiczne

13 sierpnia 2009

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego: „Zapewnienie uczniom niewidomym i słabowidzącym czasopism przeznaczonych dla dzieci i młodzieży wykonanych w systemie Braille’a oraz w druku powiększonym”

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego: „Zapewnienie uczniom niewidomym i słabowidzącym czasopism przeznaczonych dla dzieci i młodzieży wykonanych w systemie Braille’a oraz w druku powiększonym” Regulamin Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Zestawienie ofert wraz z wynikami oceny formalnej Zestawienie ofert, które wpłynęły do konkursu wraz z wynikami oceny merytorycznej i kwotą przyznanej dotacji

26 czerwca 2009

„Program pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom”

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego „Program pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom” Regulamin Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Informacja dodatkowa Zestawienie ofert, które wpłynęły do konkursu wraz z wynikami oceny formalnej Zestawienie ofert, które wpłynęły do konkursu wraz z wynikami oceny merytorycznej i kwotą przyznanej dotacji

24 czerwca 2009

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację ogólnopolskich olimpiad zawodowych w roku szkolnym 2009/2010

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację ogólnopolskich olimpiad zawodowych w roku szkolnym 2009/2010 (PDF) Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację ogólnopolskich olimpiad zawodowych w roku szkolnym 2009/2010 (Word) Zestawienie przyznanych dotacji w konkursie na realizację zadania publicznego polegającego na realizacji ogólnopolskich olimpiad zawodowych w roku szkolnym 2009/2010

27 maja 2009

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację ogólnopolskich olimpiad ogólnokształcących w roku szkolnym 2009/2010

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację ogólnopolskich olimpiad ogólnokształcących w roku szkolnym 2009/2010 (PDF) Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację ogólnopolskich olimpiad ogólnokształcących w roku szkolnym 2009/2010 (Word) Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację i przeprowadzenie olimpiad w roku szkolnym 2009/2010 (aktualizacja 19.07.2010r.) Zestawienie przyznanych dotacji w konkursie na realizację zadania publicznego polegającego na […]

22 kwietnia 2009

„Wspieranie inicjatyw edukacyjnych realizowanych na rzecz uchodźców, mniejszości narodowych/etnicznych mieszkających w Polsce, służących kultywowaniu języka, tradycji i kultury kraju pochodzenia lub nauczania języka polskiego”

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego: „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych realizowanych na rzecz uchodźców, mniejszości narodowych/etnicznych mieszkających w Polsce, służących kultywowaniu języka, tradycji i kultury kraju pochodzenia lub nauczania języka polskiego” Regulamin Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Zestawienie ofert w konkursie, które przeszły ocenę formalną oraz zostały skierowane do oceny merytorycznej Zestawienie ofert, którym […]

3 kwietnia 2009

„Międzynarodowa współpraca szkół i wymiana młodzieży”

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego: „Międzynarodowa współpraca szkół i wymiana młodzieży” Regulamin Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Zestawienie wniosków ocenionych negatywnie Wyniki odwołań od decyzji dotyczącej oceny formalnej wniosków złożonych w konkursie Wyniki odwołań od decyzji dotyczącej oceny formalnej wniosków złożonych w konkursie (aktualizacja) Zestawienie ofert, którym przyznano dofinansowanie na realizację zadania […]

31 marca 2009

„Organizacja w okresie letnich wakacji pobytu edukacyjnego dzieci Polaków zamieszkałych za granicą”

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego: „Organizacja w okresie letnich wakacji pobytu edukacyjnego dzieci Polaków zamieszkałych za granicą” Regulamin Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Zestawienie ofert odrzuconych w trakcie oceny formalnej Rezultaty rozpatrywania odwołań od wyników oceny formalnej w otwartym konkursie ofert Zestawienie ofert, którym przyznano dofinansowanie na realizację zadania Zestawienie ofert, które […]

6 lutego 2009

„Opracowanie bilansu kwalifikacji i kompetencji dostępnych na rynku pracy w Polsce oraz modelu Krajowych Ram Kwalifikacji”

Otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu „Opracowanie bilansu kwalifikacji i kompetencji dostępnych na rynku pracy w Polsce oraz modelu Krajowych Ram Kwalifikacji” Wyniki naboru na partnera w celu wspólnej realizacji projektu „Opracowanie bilansu kwalifikacji i kompetencji dostępnych na rynku pracy w Polsce oraz modelu Krajowych Ram Kwalifikacji”

4 lutego 2009

„Inicjatywy edukacyjne dotyczące MIiędzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju – 2009”

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego: „INICJATYWY EDUKACYJNE DOTYCZĄCE MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU – 2009” Regulamin Wytyczne Ogólne warunki umowy dotacji Wyniki konkursu: Obwieszczenie nr 1 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 marca 2009 w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotację wraz z kwotami dotacji przyznanych poszczególnym jednostkom Lista dotacji przyznanych w […]

23 stycznia 2009

„Wdrożenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół”

Otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu „Wdrożenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół” Wyniki naboru na partnera w celu wspólnej realizacji projektu „Wdrożenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół”

Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.