2019-09-13

Budowanie sieci współpracy i wsparcia dla szkoły w zakresie przygotowania, wdrażania i ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego. Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, zachowań, postaw i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, konkurs nr DE-WZP.263.1.7.2019

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego

NPZ.CO3_1.3_1_2019MEN

Minister Edukacji Narodowej

ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pt.:

Budowanie sieci współpracy i wsparcia dla szkoły w zakresie przygotowania, wdrażania i ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego. Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, zachowań, postaw i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu

 

Uwaga! Decyduje data wpływu oferty do MEN

Ogłoszenie konkursu z załącznikami

wzór sprawozdania (wersja edytowalna)

link do formularza 

Instrukcja posługiwania się formularzem on-line

Materiały szkoleniowe. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej

Opracowujemy i ewaluujemy program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Zbigniew B. Gaś, Wiesław Poleszak. Warszawa 2017 r.

System oddziaływań profilaktycznych w Polsce – stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali. Końcowe rekomendacje i kierunki działań. Wiesław Poleszak.

Profilaktyka w szkole. Stan i rekomendacje dla systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce pod redakcją Roberta Porzaka

wyniki oceny formalnej

wyniki oceny merytorycznej

 

 

 

 

 

  • Wytworzył: Bartlomiej Radecki
  • Data wytworzenia: 2019-09-13 17:42:27
  • Wprowadził: Katarzyna Kossakowska
  • Data opublikowania: 2019-09-13 17:42:27
  • Ostatni edytor: Katarzyna Kossakowska
  • Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-04 19:14:35
Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.