2019-07-17

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego, konkurs nr DE-WZP.263.1.6.2019

  • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
    na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego

NPZ.CO3_1.3_1_2019MEN

Minister Edukacji Narodowej

ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pt.:

Profilaktyka zdrowia psychicznego w szkole – myślimy pozytywnie.

Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego
i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych

Ogłoszenie konkursu, Regulamin konkursu oraz Zasady przyznawania i rozliczania dotacji

link do formularza 

Instrukcja posługiwania się formularzem on-line

Klauzula informacyjna

Wzór umowy

wzór sprawozdania (wersja edytowalna)

Szanowni Oferenci w celu prawidłowego przygotowania oferty konieczne jest wykorzystanie następujących dokumentów:

 

Uwaga!  W pierwszej kolejności należy się zarejestrować. Nie dokonano migracji danych pomiędzy formularzami! Loginy i hasła obowiązujące w innych formularzach ministerstwa są nieaktywne.

Przed rejestracją i wypełnieniem oferty należy zapoznać się Instrukcją posługiwania się formularzem on-line

Zestawienie szkół, które uczestniczyły w Programie „Szkoła Myślenia Pozytywnego”

Odpowiedzi na pytania 26.07.2019

odpowiedzi na pytania 2.08.2019

Odpowiedź na pytanie 08.08.2019

Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny merytorycznej

Komunikat o zmianie wysokości przyznanej dotacji

 

 

  • Wytworzył: Bartlomiej Radecki
  • Data wytworzenia: 2019-07-17 15:32:02
  • Wprowadził: Bartlomiej Radecki
  • Data opublikowania: 2019-07-17 15:32:02
  • Ostatni edytor: Bartlomiej Radecki
  • Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-06 10:45:13
Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.