2019-03-27

Wspieranie szkół i placówek oświatowych w realizacji skutecznych działań wychowawczych i profilaktycznych, konkurs nr NR DE-WZP.263.1.2.2019

Ogłoszenie konkursu, Regulamin konkursu oraz Zasady przyznawania i rozliczania dotacji

Link do formularza

Uwaga!  to jest nowy formularz działający od 26 marca 2019 r. W formularzu tym aktywne są tylko konta oferentów zarejestrowanych po  26 marca 2019 r. Oferenci, którzy zarejestrowali się przed tą datą w innych formularzach, muszą założyć nowe konta (nie dokonano migracji danych pomiędzy formularzami).

Przed rejestracją i wypełnieniem oferty należy zapoznać się Instrukcją posługiwania się formularzem on-line 

Klauzula informacyjna RODO

Odpowiedzi na pytania 5.04.2019

Odpowiedzi na pytania 9.04.2019

Wyniki oceny formalnej

wyniki oceny merytorycznej

  • Wytworzył: Bartlomiej Radecki
  • Data wytworzenia: 2019-03-27 15:17:14
  • Wprowadził: Bartlomiej Radecki
  • Data opublikowania: 2019-03-27 15:17:14
  • Ostatni edytor: Bartlomiej Radecki
  • Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-28 16:38:13
Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.