2019-10-24

Sprzedaż i dostawa podręczników Niko 1, Niko 2 i Niko 3 do kształcenia ogólnego do języka niemieckiego na I etapie edukacyjnym, przeznaczonych dla niemieckiej mniejszości narodowej, wydanych przez Wydawnictwo LektorKlett (z podziałem na 3 części) – postępowanie nr DE-WZP.261.17.2019.JJ

Ogłoszenie o zamówieniu
Data: 2019-10-24, rozmiar: 240 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Data: 2019-10-24, rozmiar: 962 KB
Załącznik nr 2, 2A i 3 w wersji edytowalnej
Data: 2019-10-24, rozmiar: 96 KB
Informacja z otwarcia ofert
Data: 2019-11-05, rozmiar: 781 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 2019-11-08, rozmiar: 184 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data: 2019-11-21, rozmiar: 165 KB
  • Wytworzył: Małgorzata Jastrzębska
  • Data wytworzenia: 2019-10-24 15:38:08
  • Wprowadził: Joanna Jaskulska
  • Data opublikowania: 2019-10-24 15:38:08
  • Ostatni edytor: Joanna Jaskulska
  • Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-21 11:42:38
Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.