2011-05-19

Informacja o prowadzonym rozpoznaniu rynku usług szkoleniowych w ramach projektu współfinansowanego z EFS pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą II” (Działanie 3.3 „Poprawa jakości kształcenia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)

rozeznanie cenowe

formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe na potrzeby oszacowania wartości zadania

  • Wytworzył: Agnieszka Szabelska
  • Data wytworzenia: 2011-05-19 11:30:51
  • Wprowadził: Karolina Łukaszewicz
  • Data opublikowania: 2011-05-19 11:30:51
  • Ostatni edytor: Karolina Łukaszewicz
  • Data ostatniej modyfikacji: 2011-05-19 13:38:27
Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.