2011-06-21

Informacja o prowadzonym rozpoznaniu rynku usługi polegającej na wykonywaniu zadań redaktora strony internetowej www.polska-szkola.pl projektu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą” realizowanego w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

opis usługi

formularz szacowania kosztów usługi

  • Wytworzył: Agnieszka Szabelska
  • Data wytworzenia: 2011-06-21 14:32:15
  • Wprowadził: Karolina Łukaszewicz
  • Data opublikowania: 2011-06-21 14:32:15
  • Ostatni edytor: Karolina Łukaszewicz
  • Data ostatniej modyfikacji: 2011-06-21 16:32:15
Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.