2015-11-13

Zapytanie ofertowe – audyt Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL za rok 2014

Szanowni Państwo,

jesteśmy zainteresowani zleceniem usługi polegającej na wykonanie audytu zewnętrznego działań zrealizowanych w ramach Rocznego planu działania pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2014 przez Instytucję Pośredniczącą MEN oraz Instytucję Pośredniczącą II stopnia  w Ośrodku Rozwoju Edukacji. Czynności audytowe należy przeprowadzić do 15 grudnia br. a następnie przygotować raport z audytu w oparciu o zawartą z Wykonawcą umowę (zgodnie z zapisami SOPZ- w załączeniu).

Szczegóły dotyczące przedmiotowego zlecenia zostały zawarte w załączonym Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

W ofercie proszę o podanie szacunkowej kwoty wartości tego zlecenia brutto. Proponowana cena powinna obejmować wszystkie koszty realizacji usługi. Kryterium wyboru będzie najniższa cena.

Zlecenie będzie realizowane na podstawie zawartej umowy.

Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferty prosimy przesyłać w wersji elektronicznej na adres: Ewa.Lotyszonok@men.gov.pl  w terminie do dnia 20 listopada br. do godziny 16.00. Brak odpowiedzi do dnia wskazanego jako termin składania ofert rozumiany będzie jako niewyrażenie zainteresowania ofertą. Jednocześnie informuję, że zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Data: 2015-11-13, rozmiar: 319 KB
  • Wytworzył: Magdalena Marchlewska
  • Data wytworzenia: 2015-11-13 14:54:48
  • Wprowadził: Natalia Zakrzewska
  • Data opublikowania: 2015-11-13 14:54:48
  • Ostatni edytor: Natalia Zakrzewska
  • Data ostatniej modyfikacji: 2015-11-13 14:54:48
Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.