2020

18 września 2020

Profilaktyka ochrony zdrowia psychicznego w środowisku szkoły/placówki. Tworzenie sieci wsparcia rówieśniczego w szkołach ponadpodstawowych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego i przeciwdziałania zachowaniom autodestrukcyjnym wśród dzieci i młodzieży. Opracowanie materiałów dotyczących działań postwencyjnych w szkole – Konkurs nr DE-WZP.263.1.7.2020

Ogłoszenie konkursu Regulamin konkursu Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Wzór umowy Wzór sprawozdania Klauzula informacyjna RODO Link do formularza Zmiana dokumentów konkursu Uwaga!  W pierwszej kolejności należy się zarejestrować. Nie dokonano migracji danych pomiędzy formularzami! Loginy i hasła obowiązujące w innych formularzach ministerstwa są nieaktywne (to jest nowy formularz). Przed rejestracją i wypełnieniem oferty należy zapoznać się z Instrukcją posługiwania się […]

7 września 2020

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

26 sierpnia 2020

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz pracowników Instytucji Pośredniczącej Ministerstwa Edukacji Narodowej (IP MEN) ze sporządzania umów (w tym umów o pracę i umów zleceń)- postępowanie nr DE-WZP.261.6.2020.JJ

Ogłoszenie o zamówieniu (OOZ) Data: 2020-08-26, rozmiar: 795 KB Załącznik do ogłoszenia o zamówieniu (OOZ) – wersja edytowalna Data: 2020-08-26, rozmiar: 63 KB Odpowiedzi na pytania Data: 2020-09-02, rozmiar: 337 KB Odpowiedzi na pytania Data: 2020-09-09, rozmiar: 123 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2020-09-10, rozmiar: 332 KB

25 sierpnia 2020

Aktualizacja komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy.

Aktualizacja komunikatu Ministra Edukacji Narodowej z 22 kwietnia 2020 r… Data: 2020-08-25, rozmiar: 218 KB

25 sierpnia 2020

Aktualizacja komunikatu Ministra Edukacji Narodowej z 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy.

Aktualizacja komunikatu Ministra Edukacji Narodowej z 12 kwietnia 2019 r… Data: 2020-08-25, rozmiar: 218 KB

21 sierpnia 2020

Świadczenie usług konserwacji systemów zabezpieczenia obiektu Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.262.19.2020.MB

Postępowanie na Świadczenie usług konserwacji systemów zabezpieczenia obiektu Ministerstwa Edukacji Narodowej  – postępowanie nr DE-WZP.262.19.2020.MB prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl. Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na Platformie w zakładce „Archiwalne”. Wykonawca w […]

14 sierpnia 2020

Zapytanie o udostępnienie możliwości korzystania z narzędzi wideo

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaplanowało w ramach Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnienie możliwości korzystania z narzędzi wideo. We wrześniu planujemy wprowadzić rozwiązanie techniczne umożliwiające zalogowanym użytkownikom wywołanie komercyjnych narzędzi wideo (wykorzystywanych dotychczas przez szkoły) z poziomu Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej. narzędzie było używane przez szkoły w okresie nauki zdalnej w czasie epidemii COVID-19[1] lub przynajmniej jeden organ prowadzący […]

14 sierpnia 2020

Usługa wykonania inwentaryzacji określonych składników majątku Zamawiającego – postępowanie nr DE-WZP.262.18.2020.MB

Postępowanie na usługę wykonania inwentaryzacji określonych składników majątku Zamawiającego – postępowanie nr DE-WZP.262.18.2020.MB prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl. Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na Platformie w zakładce „Archiwalne”. Wykonawca w menu po […]

11 sierpnia 2020

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

10 sierpnia 2020

Otwarty konkurs ofert pn. Międzynarodowa wymiana młodzieży w formie on-line – nr DE-WZP.263.1.6.2020

Ogłoszenie konkursu, Regulamin konkursu, Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Klauzula informacyjna RODO Link do formularza Uwaga!  W pierwszej kolejności należy się zarejestrować. Nie dokonano migracji danych pomiędzy formularzami! Loginy i hasła obowiązujące w innych formularzach ministerstwa są nieaktywne (to jest nowy formularz). Przed rejestracją i wypełnieniem oferty należy zapoznać się Instrukcją posługiwania się formularzem on-line odpowiedzi na pytania_18.08.2020 odpowiedzi na pytania_20.08.2020 […]

7 sierpnia 2020

Remont i konserwacja okien w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.7.2020.AC

Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2020-08-07, rozmiar: 188 KB SIWZ Data: 2020-08-07, rozmiar: 994 KB SIWZ załączniki- wersja edytowalna Data: 2020-08-07, rozmiar: 33 KB Załącznik nr 1 – Projekt obudowy wejść do wind, program remontu drzwi i okien w budynku Ministerswta Edukacji Narodowej Data: 2020-08-07, rozmiar: 21 MB Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna wykonania i […]

4 sierpnia 2020

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica”

4 sierpnia 2020

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”

Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.