Zadania publiczne

13 lipca 2017

Przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej pod hasłem „Niewłaściwa ochrona przeciwpożarowa i jej wpływ na środowisko oraz czyste powietrze”, konkurs nr DE.WZP.263.1.5.2017

Ogłoszenie konkursu, Regulamin konkursu oraz Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Link do formularza Uwaga!  W pierwszej kolejności należy się zarejestrować (nie dotyczy jedynie oferentów, którzy dokonali rejestracji w formularzu po 22 maja 2017 r.). Nie dokonano migracji danych pomiędzy formularzami! Loginy i hasła obowiązujące w innych formularzach ministerstwa są nieaktywne (to jest nowy formularz). Przed […]

5 czerwca 2017

Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych, konkurs nr DE.WZP.263.1.4.2017

Ogłoszenie konkursu, Regulamin konkursu oraz Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Link do formularza Uwaga!  W pierwszej kolejności należy się zarejestrować (nie dotyczy jedynie oferentów, którzy dokonali rejestracji w formularzu po 22 maja 2017 r.). Nie dokonano migracji danych pomiędzy formularzami! Loginy i hasła obowiązujące w innych formularzach ministerstwa są nieaktywne (to jest nowy formularz). Przed […]

26 maja 2017

Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym, konkurs nr DE.WZP.263.1.3.2017

Ogłoszenie konkursu, Regulamin konkursu oraz zasady przyznawania i rozliczania dotacji Link do formularza Uwaga!  W pierwszej kolejności należy się zarejestrować (nie dotyczy jedynie oferentów, którzy dokonali rejestracji w formularzu po 22 maja 2017 r.). Nie dokonano migracji danych pomiędzy formularzami! Loginy i hasła obowiązujące w innych formularzach ministerstwa są nieaktywne (to jest nowy formularz). Przed […]

22 maja 2017

Międzynarodowa wymiana młodzieży, konkurs nr DE-WZP-263.1.2.2017

Ogłoszenie konkursu, Regulamin konkursu oraz Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Link do formularza Uwaga!  W pierwszej kolejności należy się zarejestrować. Nie dokonano migracji danych pomiędzy formularzami! Loginy i hasła obowiązujące w innych formularzach ministerstwa są nieaktywne (to jest nowy formularz). Przed rejestracją i wypełnieniem oferty należy zapoznać się Instrukcją posługiwania się formularzem on-line odpowiedź na pytania […]

14 kwietnia 2017

Nabór kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowych oceniających merytorycznie oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2017 r.

ogłoszenie o naborze Data: 2017-04-14, rozmiar: 209 KB

31 marca 2017

Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej – konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego

Minister Zdrowia, działając na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916 oraz z 2016 r. poz. 2003), i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. […]

3 lutego 2017

Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą – konkurs nr DE.WZP.263.1.1.2017

Ogłoszenie konkursu, Regulamin konkursu oraz Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Oświadczenie o posiadaniu niezbędnego doświadczenia Link do formularza  Instrukcja posługiwania się formularzem on-line odpowiedzi na pytania 9.02.17 odpowiedzi na pytania 17.02.17 odpowiedzi na pytania 22.02.17 Komunikat o zablokowaniu edycji w formularzu oraz przedłużeniu terminu składania ofert odpowiedzi na pytania 24.02.17 odpowiedzi na pytania 27.02.17 odpowiedzi […]

18 listopada 2016

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania na prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych – konkurs nr DE-WZP.262.1.13.2016

  ogloszenie-o-konkursie-regulamin-konkursu-zasady-przyznawania-i-rozliczania-dotacji wzor-karty-oceny-merytorycznej wzor-oferty wzor-sprawozdania-npz wzor-umowy wyniki oceny formalnej Zgodnie z Rozdziałem VI Ogłoszenia o konkursie, wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 7 grudnia 2016 r. na stronie https://archiwum-bip.men.gov.pl w zakładce „Zadania publiczne”. Wyniki oceny merytorycznej

29 sierpnia 2016

Prowadzenie całościowych badań dotyczących funkcjonowania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce – konkurs nr DE-WZP.262.1.12.2016

Ogłoszenie, Regulamin konkursu, Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Link do formularza Instrukcja posługiwania się formularzem Odpowiedź na pytania 1-3 – 2016-09-13 Odpowiedz na pytania 4-6 – 2016-09-14 Odpowiedź na pytanie 7 – 2016-09-15 Wyniki oceny formalnej Wyniki oceny merytorycznej

23 sierpnia 2016

Organizacja i przeprowadzenie dwusemestralnych studiów podyplomowych dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli i wychowawców Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii w celu doskonalenia kompetencji wychowawczych – konkurs nr DE-WZP.261.1.11.2016

Ogłoszenie, Regulamin konkursu, Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Link do formularza Instrukcja posługiwania się formularzem on-line Odpowiedzi na pytania – 02.09.2016 Odpowiedź na pytanie z 6.09.2016 r. – UWAGA – ZMIANA OGŁOSZENIA I REGULAMINU KONKURSU Odpowiedź na pytanie – 09.09.2016 r. Odpowiedzi na pytania – 20.09.2016 r. Odpowiedź na pytanie – 26.09.2016 r. Wyniki oceny […]

11 sierpnia 2016

Środowiskowy program profilaktyki jako systemowe rozwiązania w środowisku lokalnym ukierunkowane na wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. Uruchamianie lokalnych zasobów instytucjonalnych i ludzkich dla wspierania szkół w prowadzeniu skutecznych działań wychowawczych i profilaktycznych, Konkurs nr DE-WZP-262.1.10.2016

Ogłoszenie, Regulamin konkursu, Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Formularz on-line Instrukcja posługiwania się formularzem on-line Odpowiedzi na pytania – 30.08.2016 Odpowiedzi na pytania – 31.08.2016 wyniki oceny formalnej wyniki oceny merytorycznej  

11 sierpnia 2016

Podniesienie jakości pracy szkół i placówek systemu oświaty w zakresie tworzenia i wdrażania programów wychowawczych i profilaktycznych oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w sytuacjach kryzysów rozwojowych i zagrożeń społecznych w oparciu o długoterminową superwizję podejmowanych działań, Konkurs nr DE-WZP-262.1.9.2016

Ogłoszenie, Regulamin konkursu, Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Formularz on-line Instrukcja posługiwania się formularzem on-line odpowiedzi na pytania 24.08.2016 Odpowiedzi na pytania 31.08.2016 wyniki oceny formalnej wyniki oceny merytorycznej  

10 sierpnia 2016

Metoda tutoringu innowacyjnym sposobem pracy wychowawczej, profilaktycznej i resocjalizacyjnej, Konkurs nr DE-WZP-262.1.8.2016

Ogłoszenie, Regulamin konkursu, Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Formularz on-line Instrukcja posługiwania się formularzem on-line Odpowiedzi na pytania – 22.08.2016 Odpowiedzi na pytania – 25.08.2016 Odpowiedzi na pytania – 29.08.2016 Odpowiedzi na pytania – 31.08.2016 wyniki-oceny-formalnej wyniki oceny merytorycznej  

5 lipca 2016

Wolontariat w szkołach i placówkach, Konkurs nr DE-WZP-262.1.7.2016

Ogłoszenie o konkursie, Regulamin konkursu oraz Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Formularz on-line Instrukcja posługiwania się formularzem on-line Odpowiedzi na pytania 8.07.2016 Odpowiedzi na pytania 15.07.2016 Odpowiedzi na pytania 18.07.2016 Odpowiedzi na pytania 19.07.2016 Odpowiedzi na pytania 22.07.2016 Odpowiedzi na pytania 26.07.2016 Odpowiedzi na pytania 26.07.2016 cz. 2 komunikat o przedłużeniu składania ofert komunikat o ponownym […]

6 maja 2016

Nabór kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowych oceniających merytorycznie oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2016 r.

ogłoszenie o naborze Data: 2016-05-06, rozmiar: 210 KB

Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.