2019-12-11

Działania informacyjno-promocyjne o szerokim zasięgu dot. kształcenia zawodowego, ogólnego oraz uczenia się przez całe życie – postępowanie nr DE-WZP.261.18.2019.MJ

Postępowanie na „działania informacyjno-promocyjne o szerokim zasięgu dot. kształcenia zawodowego, ogólnego oraz uczenia się przez całe życie” – postępowanie nr DE-WZP.261.18.2019.MJ prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl.

Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem:

https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList

Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na Platformie w zakładce „Archiwalne”. Wykonawca w menu po lewej stronie wybiera zakładkę „Lista ogłoszeń o postępowaniach”, następnie zakładkę „Archiwalne”, wyszukuje przedmiotowe postępowanie i klika w wybrany link, przechodząc do obszaru postępowania.

Zamawiający informuje, że Wykonawcy mogą zapoznać się dokumentacją postępowania oraz zadawać pytania do postępowania bez konieczności zakładania konta Wykonawcy i logowania się na Platformie.

 

Zgodnie z art. 31c. Zamawiający informuje, że przeprowadził dialog techniczny, dotyczący danego przedmiotu zamówienia.

1)    Zamawiający zwrócił się do ekspertów zajmujących się prowadzeniem działań promocyjnych o szerokim zasięgu z zaproszeniem do dialogu, udostępnionym na stronie internetowej Zamawiającego https://archiwum-bip.men.gov.pl/zamowienia-publiczne/dialog-techniczny/zaproszenie-do-dialogu-technicznego-dzialania-promocyjne-men.html.

2)    W toku dialogu technicznego Zamawiający uzyskał informacje dotyczące wstępnych koncepcji kreatywnych, które – zgodnie z zaproszeniem do dialogu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1 – stanowiły podstawę opisu przedmiotu zamówienia publicznego. Wstępne koncepcje kreatywne uzyskane podczas dialogu, wraz ze wszystkimi innymi dokumentami dotyczącymi dialogu technicznego, zostały udostępnione przez Zamawiającego w poniżej dodanych plikach.

 

Wykonawca może przystąpić do postępowania za pomocą funkcjonalności „Przystąp do postępowania”. Opcja ta wymaga zalogowania się Wykonawcy do Platformy poprzez wprowadzenie danych użytkownika: e-mail oraz hasło, po uprzednim założeniu konta.

Proces zakładania konta Wykonawcy i logowania się do Platformy zawiera opracowanie „OnePlace – INSTRUKCJA WYKONAWCY [Konto BASIC – Zakres stosowania: rejestracja, logowanie]” dostępne pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl/app/HomeServlet w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego. Założenie konta BASIC wystarczającego do złożenia oferty oraz korzystania z Platformy jest bezpłatne.

UWAGA: Proces akceptacji wniosku rejestracyjnego, w przypadku poprawnie wprowadzonych danych trwa do 24 godzin w dni robocze.

Dodatkowe informacje związane z procesem rejestracji oraz innych aspektów technicznych Platformy można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00:

  • pod numerem telefonu: 22 576-87-90,
  • adresem e-mail: oneplace.admin@marketplanet.pl.

Linki do instrukcji:
https://men.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=men&USER_MENU_HOVER=publicFilesList

dialog techniczny - prezentacja - Clickad
Data: 2019-12-11, rozmiar: 3 MB
dialog techniczny - prezentacja - Grupa ZPR
Data: 2019-12-11, rozmiar: 5 MB
  • Wytworzył: Małgorzata Jastrzębska
  • Data wytworzenia: 2019-12-11 14:27:47
  • Wprowadził: Małgorzata Jastrzębska
  • Data opublikowania: 2019-12-11 14:27:47
  • Ostatni edytor: Małgorzata Jastrzębska
  • Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-11 14:27:48
Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.