2016-11-04

Zakup organizacji i przeprowadzenia dwóch dwudniowych szkoleń dla beneficjentów PO WER z sektora edukacji w zakresie Prawa zamówień publicznych i zasady konkurencyjności oraz kwalifikowalności wydatków i przygotowania wniosków o płatność – postępowanie nr DE-WZP.261.14.24.2016.MG

  • Wytworzył: Małgorzata Gromek
  • Data wytworzenia: 2016-11-04 14:23:35
  • Wprowadził: Małgorzata Gromek
  • Data opublikowania: 2016-11-04 14:23:35
  • Ostatni edytor: Małgorzata Gromek
  • Data ostatniej modyfikacji: 2016-11-15 10:17:51
Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.