2019-09-19

Wniosek o wycenę wartości zamówienia

UWAGA – nowy termin szacowania wartości – do 10 października 2019 r.

 

Wniosek o wycenę wartości zamówienia

 

Szanowni Państwo,

Zamawiający Skarb Państwa – Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, ul. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa planuje przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są „Działania o szerokim zasięgu dot. kształcenia zawodowego, ogólnego oraz uczenia się przez całe życie w następujących obszarach tematycznych:

 • E-materiały/e-podręczniki;
 • Egzaminy zawodowe;
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe;
 • Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji;
 • Krajowy System Danych Oświatowych.”

W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie Zamawiającemu informacji na temat wyceny przedmiotowej usługi. Informacje te są potrzebne w celu oszacowania wartości przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

Uprzejmie prosimy o podanie ceny całkowitej netto oraz brutto za realizację całego zamówienia, z wyszczególnieniem wycen kluczowych według Państwa elementów zamówienia.

Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w załączniku do niniejszego pisma.

 

Będziemy wdzięczni za przekazanie tych informacji mailem na adres e-mail: anita.pachucka@men.gov.pl  w terminie do 10.10.2019 r.

Opis przedmiotu zamówienia
Data: 2019-09-19, rozmiar: 465 KB
 • Wytworzył: annazakoscielna
 • Data wytworzenia: 2019-09-19 11:58:43
 • Wprowadził: annazakoscielna
 • Data opublikowania: 2019-09-19 11:58:43
 • Ostatni edytor: annazakoscielna
 • Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-04 14:53:26
Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.