2019-05-09

Wystąpienia pokontrolne MEN w 2019 r.

Temat i jednostka kontrolowana Wersja Data wystąpienia
„Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Fundacji Międzynarodowej Integracji Gospodarczej i Kulturalno – Turystycznej w zakresie prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania publicznego pn. „Międzynarodowa wymiana młodzieży” (kontrola z 2018 r.)” word

pdf

8 lutego 2019 r.
„Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Fundacji Drabina Rozwoju w zakresie prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania pn. „Środowiskowy program profilaktyki jako systemowe rozwiązania w środowisku lokalnym ukierunkowane na wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. Uruchamianie lokalnych zasobów instytucjonalnych i ludzkich dla wspierania szkół w prowadzeniu skutecznych działań wychowawczych i profilaktycznych”. (kontrola z 2018 r.)” word

pdf

22 lutego 2019 r.
„Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Kuratorium Oświaty w Warszawie w zakresie przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach oraz zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli”. (kontrola z 2018 r.)” Word

pdf

8 marca 2019 r.
„Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Naczelnej Organizacji Technicznej prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja i przeprowadzanie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019”.  (kontrola z 2018 r.)” word

pdf

18 marca 2019 r.
„Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Ośrodku Rozwoju Edukacji w zakresie realizacji obowiązków związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa teleinformatycznego w obszarze zapewnienia ciągłości działania, integralności oraz dostępności systemów i sieci teleinformatycznych. (kontrola z 2018 r.)” word

pdf

29 kwietnia 2019 r.
„Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Wiosna w zakresie prawidłowości wykonania zadania publicznego pn.Metoda tutoringu innowacyjnym sposobem pracy wychowawczej, profilaktycznej i resocjalizacyjnej” oraz  wykorzystania dotacji przeznaczonej na jego realizację. (kontrola z 2018 r.)” word

pdf

29 kwietnia 2019 r.
„Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Gminie Łochów w zakresie prawidłowości wykonania zadania zleconego z  zakresu administracji rządowej, w tym wykorzystania dotacji przekazanej na  realizację zadania publicznego w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” word

pdf

10 lipca 2019 r.
„Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Delta w zakresie prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania publicznego pn.  organizowanie i przeprowadzenie konkursu poezji „Myśmy wciąż do Niepodległej szli… ” oraz quizu wiedzy o Niepodległej, z projektu edukacyjnego MEN „Godność, wolność, niepodległość”. word

pdf

9 września 2019 r.
„Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu AKORD w zakresie prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania pn. „Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych””. word

pdf

17 września 2019 r.
„Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Centrum Informatycznym Edukacji w zakresie prawidłowości wykonywania zadań w zakresie powierzonych Centrum Informatycznemu Edukacji zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Minister Edukacji Narodowej oraz stopnia przygotowania do wdrożenia RODO”. word

pdf

15 października 2019 r.
„Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Kuratorium Oświaty w Opolu w zakresie realizacji nadzoru pedagogicznego oraz zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli”. word

pdf

14 listopada 2019 r.
„Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Sympatyków II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika w Ostrołęce w zakresie prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania publicznego pn. Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce w latach 2019-2020”. word

pdf

20 listopada 2019 r.
„Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Fundacji Nowe Media w zakresie prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019””. word

pdf

21 listopada 2019 r.
„Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu IKE w zakresie prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania publicznego pn. Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą”. word

pdf

10 grudnia 2019 r.
„Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Kuratorium Oświaty w Krakowie w zakresie realizacji nadzoru pedagogicznego oraz zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli”. word

pdf

10 grudnia 2019 r.
„Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w zakresie prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja i przeprowadzanie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019”” word

pdf

11 grudnia 2019 r.
„Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Oświaty i Kultury Polskiej w zakresie prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania publicznego pn. „Godność, wolność, niepodległość” – wsparcie szkół organizacji Polaków oraz szkół w systemie oświaty kraju zamieszkania Polaków prowadzących nauczanie języka polskiego i innych przedmiotów w języku polskim w organizowaniu obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczypospolitą Polską””. word

pdf

19 grudnia 2019 r.
„Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Kuratorium Oświaty w Białymstoku w zakresie przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach oraz zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli”. word

pdf

23 grudnia 2019 r.
  • Wytworzył: Michał Czartoszewski
  • Data wytworzenia: 2019-05-09 13:17:00
  • Wprowadził: Michał Czartoszewski
  • Data opublikowania: 2019-05-09 13:17:00
  • Ostatni edytor: Michał Czartoszewski
  • Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-24 11:39:53
Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.