Zamówienia do których stosuje się przepisy prawa zamówień publicznych

24 kwietnia 2019

Usługa archiwizacji dokumentacji Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.261.8.2019.JJ

Informacja o nieudzieleniu zamówienia Data: 2019-05-15, rozmiar: 383 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2019-05-06, rozmiar: 320 KB Pytanie dot. zmiany terminu składania i otwarcia ofert + odpowiedź Zamawijącego Data: 2019-04-29, rozmiar: 159 KB Załączniki do OOZ w wersji edytowalnej Data: 2019-04-24, rozmiar: 186 KB Ogłoszenie o zamówieniu (OOZ) Data: 2019-04-24, rozmiar: 824 KB

19 kwietnia 2019

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz pracowników Instytucji Pośredniczącej Ministerstwa Edukacji Narodowej (IP MEN) z zakresu zamówień publicznych w projektach (w tym klauzul społecznych) oraz zasady konkurencyjności – postępowanie nr DE-WZP.261.10.2019.MG

Informacja o nieudzieleniu zamówienia Data: 2019-05-10, rozmiar: 342 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2019-05-07, rozmiar: 351 KB Odpowiedź na pytania do OOZ (2) Data: 2019-04-29, rozmiar: 329 KB Odpowiedź na pytanie do OOZ Data: 2019-04-25, rozmiar: 263 KB Ogłoszenie o zamówieniu (OOZ) Data: 2019-04-19, rozmiar: 863 KB Załączniki do OOZ w wersji edytowalnej Data: […]

19 kwietnia 2019

Remont pomieszczeń biurowych na parterze od strony południowo-wschodniej w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.9.2019.JJ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2019-06-11, rozmiar: 160 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2019-05-24, rozmiar: 335 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2019-05-13, rozmiar: 331 KB Załączniki nr 4, 4A, 5, 6, 7 do SIWZ – wersja edytowalna Data: 2019-04-19, rozmiar: 231 KB Załącznik nr 3c – przedmiar robót – branża sanitarna Data: […]

25 marca 2019

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz pracowników Instytucji Pośredniczącej Ministerstwa Edukacji Narodowej (IP MEN) z zakresu kwalifikowalności wydatków i przygotowywania wniosków o płatność w systemie SL2014 w ramach PO WER – postępowanie nr DE-WZP.261.7.2019.MG

Informacja o udzieleniu zamówienia Data: 2019-06-06, rozmiar: 227 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2019-04-04, rozmiar: 353 KB Załączniki do OOZ w wersji edytowalnej Data: 2019-03-25, rozmiar: 235 KB Ogłoszenie o zamówieniu (OOZ) Data: 2019-03-25, rozmiar: 861 KB

13 marca 2019

Wstępne ogłoszenie informacyjne nr 2019/S 051-117213 – Usługi prowadzenia kampanii reklamowych – nazwa: Działania informacyjno-promocyjne o szerokim zasięgu dot. kształcenia zawodowego, ogólnego oraz uczenia się przez całe życie.

Wstępne ogłoszenie informacyjne – usługi prowadzenia kampanii reklamowych Data: 2019-03-13, rozmiar: 201 KB

28 lutego 2019

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz pracowników Instytucji Pośredniczącej Ministerstwa Edukacji Narodowej (IP MEN) – postępowanie nr DE-WZP.261.4.2019.MG

Informacja o udzieleniu zamówienia Data: 2019-05-17, rozmiar: 223 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2019-03-11, rozmiar: 353 KB Odpowiedzi na pytania Data: 2019-03-06, rozmiar: 264 KB Załączniki do OOZ w wersji edytowalnej Data: 2019-02-28, rozmiar: 247 KB Ogłoszenie o zamówieniu (OOZ) Data: 2019-02-28, rozmiar: 842 KB

14 lutego 2019

Rozbudowa i remont instalacji teletechnicznej w budynkach A i B Ośrodka Rozwoju Edukacji przy ul. Paderewskiego 77 w Sulejówku – postępowanie nr DE-WZP.261.3.2019.JJ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2019-05-27, rozmiar: 161 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej na stronę Data: 2019-05-07, rozmiar: 405 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2019-03-14, rozmiar: 304 KB Załącznik nr 3a – przedmiar robót – branża budowlana (aktualny, uwzględniający zmiany SIWZ z dnia 06.03.2019 r.) Data: 2019-03-06, rozmiar: 96 KB Odpowiedzi na pytania dot. […]

13 lutego 2019

Remont wybranych pomieszczeń biurowych na I piętrze w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.2.2019.JJ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2019-04-16, rozmiar: 161 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2019-04-04, rozmiar: 166 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2019-03-05, rozmiar: 303 KB Załącznik nr 1b – projekt budowlano-wykonawczy (branża elektryczna) uzupełniony o rysunki – wersja z dnia 25.02.2019 r. (aktualna) Data: 2019-02-25, rozmiar: 685 KB Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia […]

22 stycznia 2019

Świadczenie usług sprzątania w obiekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.1.2019.JJ

załączniki nr 2, 2A, 3, 4 do SIWZ (wersja nieaktualna z dnia 22.01.2019 r.) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2019-03-01, rozmiar: 138 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2019-02-20, rozmiar: 106 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2019-02-04, rozmiar: 256 KB Odpowiedzi na pytania Data: 2019-01-30, rozmiar: 506 KB Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Data: […]

21 grudnia 2018

Usługa archiwizacji dokumentacji Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.261.26.2018.MG

Informacja o nieudzieleniu zamówienia Data: 2019-01-30, rozmiar: 382 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2019-01-10, rozmiar: 316 KB Odpowiedzi na zadane pytania Data: 2019-01-04, rozmiar: 66 KB Odpowiedzi na zadane pytania oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert Data: 2019-01-03, rozmiar: 328 KB Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu (OOZ) w wersji edytowalnej Data: 2018-12-21, rozmiar: […]

21 grudnia 2018

Wydanie, wydrukowanie i dostarczenie do wskazanych przez Zamawiającego odbiorców podręcznika i książki pomocniczej Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, przeznaczonych do kształcenia uczniów deklarujących przynależność do społeczności posługującej się językiem regionalnym – kaszubskim, postępowanie nr DE-WZP.261.29.2018.BR

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2018-12-28, rozmiar: 1 MB Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Data: 2018-12-21, rozmiar: 1 013 KB

21 grudnia 2018

Badanie wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego PO WER w obszarze oświaty „Odsetek poradni psychologiczno-pedagogicznych stosujących wypracowane narzędzia do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych dzięki wsparciu z EFS” – postępowanie nr DE-WZP.261.28.2018.KK

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2019-03-19, rozmiar: 158 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2019-03-04, rozmiar: 711 KB informacja z otwarcia ofert Data: 2019-01-21, rozmiar: 465 KB ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – zmiana terminu składania ofert Data: 2019-01-15, rozmiar: 79 KB odpowiedzi na pytania 2 i 3 Data: 2019-01-15, rozmiar: 396 KB odpowiedź na […]

7 grudnia 2018

Wydanie, wydrukowanie i dostarczenie do wskazanych przez Zamawiającego odbiorców podręczników i książek pomocniczych Wydawnictwa Aušra Sp. z o.o., przeznaczonych do kształcenia uczniów deklarujących przynależność do litewskiej mniejszości narodowej, postępowanie nr DE-WZP.261.27.2018.BR

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2018-12-17, rozmiar: 143 KB OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Data: 2018-12-07, rozmiar: 149 KB

7 grudnia 2018

Świadczenie usług sprzątania w obiekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie, postępowanie nr DE-WZP.261.25.2018.MG

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Data: 2018-12-17, rozmiar: 147 KB Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Data: 2018-12-17, rozmiar: 408 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-12-07, rozmiar: 518 KB

29 listopada 2018

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz pracowników Instytucji Pośredniczącej Ministerstwa Edukacji Narodowej (IP MEN) – postępowanie nr DE-WZP.261.24.2018.JJ

Informacja o nieudzieleniu zamówienia Data: 2018-12-27, rozmiar: 296 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-12-07, rozmiar: 170 KB Odpowiedzi na pytania Data: 2018-12-06, rozmiar: 109 KB Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu (OOZ) – wersja edytowalna Data: 2018-11-29, rozmiar: 244 KB Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2018-11-29, rozmiar: 378 KB

13 listopada 2018

Świadczenie usług sprzątania w obiekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie, numer postępowania DE-WZP.261.20.2018.JJ

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Data: 2018-11-23, rozmiar: 130 KB Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Data: 2018-11-23, rozmiar: 175 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-11-13, rozmiar: 522 KB

13 listopada 2018

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej, postępowanie nr DE-WZP.261.22.2018.MG

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2019-01-11, rozmiar: 157 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2018-12-31, rozmiar: 371 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-11-26, rozmiar: 621 KB odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ Data: 2018-11-20, rozmiar: 334 KB ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Data: 2018-11-20, rozmiar: 78 KB załączniki nr 3,3a,4a,4b,5 do SIWZ – wersja […]

9 listopada 2018

Usługa ochrony fizycznej obiektu, osób, mienia i terenu Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 wraz z obsługą recepcji i szatni – postępowanie nr DE-WZP.261.23.2018.JC

Informacja o udzieleniu zamówienia Data: 2018-12-31, rozmiar: 193 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-11-19, rozmiar: 243 KB Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu (OOZ) – wersja edytowalna Data: 2018-11-09, rozmiar: 250 KB Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2018-11-09, rozmiar: 915 KB

Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.