Zamówienia do których stosuje się przepisy prawa zamówień publicznych

25 października 2018

Dostawa serwera i macierzy dyskowej na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.261.21.2018.JC

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2018-11-29, rozmiar: 45 KB Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Data: 2018-11-26, rozmiar: 261 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-11-06, rozmiar: 245 KB Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 31.10.2018 Data: 2018-10-31, rozmiar: 24 KB Odpowiedź na pytanie nr 1 oraz informacja o zmianie terminu składania ofert i zmianie treści […]

12 października 2018

Organizacja i przeprowadzenie regionalnych i lokalnych debat edukacyjnych w projekcie: „Zmiany w systemie edukacji w Polsce odpowiedzią na oczekiwania społeczne i zmiany gospodarcze” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, postępowanie nr DE-WZP.261.19.2018.MG

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2018-11-09, rozmiar: 160 KB Informacja o unieważnieniu i powtórzeniu czynności oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PO POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI OCENY OFERT Data: 2018-10-29, rozmiar: 627 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-10-23, rozmiar: 519 KB Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Data: 2018-10-18, rozmiar: 116 KB […]

31 sierpnia 2018

Świadczenie usługi dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla pracowników MEN – postępowanie DE-WZP.261.17.2018.JC

Informacja o udzieleniu zamówienia Data: 2018-10-01, rozmiar: 235 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-09-10, rozmiar: 180 KB Odpowiedzi na pytania nr 1-7 Data: 2018-09-06, rozmiar: 371 KB Załączniki do ogloszenia o zamówieniu (OOZ) – wersja edytowalna Data: 2018-08-31, rozmiar: 222 KB Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2018-08-31, rozmiar: 617 KB

27 sierpnia 2018

Remont wybranych pomieszczeń biurowych na II piętrze w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.18.2018.JJ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2018-10-15, rozmiar: 148 KB Zawiadomienie wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2018-10-05, rozmiar: 78 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-09-12, rozmiar: 153 KB Załączniki do SIWZ (wersja edytowalna) Data: 2018-08-27, rozmiar: 98 KB Załącznik nr 3c – przedmiar robót – branża sanitarna Data: 2018-08-27, rozmiar: 94 KB Załącznik nr 3b – […]

23 sierpnia 2018

Remont pomieszczeń piwnicznych i garaży w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.16.2018.JJ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2018-10-30, rozmiar: 147 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2018-10-16, rozmiar: 76 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-09-12, rozmiar: 153 KB Zmiana SIWZ dot. składania i otwarcia ofert Data: 2018-08-28, rozmiar: 72 KB Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Data: 2018-08-28, rozmiar: 103 KB Załączniki do SIWZ (wersja edytowalna) Data: […]

10 sierpnia 2018

Dostawa dwóch serwerów na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.261.15.2018.MG

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2018-09-21, rozmiar: 156 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2018-09-12, rozmiar: 437 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-08-21, rozmiar: 516 KB Załącznik nr 1 do SIWZ tabela techniczna zamówienia (wersja edytowalna) po zmianie z dnia 17.08.2018 r. Data: 2018-08-17, rozmiar: 178 KB odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ […]

20 lipca 2018

Dostawa mebli biurowych na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej – 2 części – postępowanie nr DE-WZP.261.13.2018.BR

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2018-08-22, rozmiar: 157 KB Zawiadomienie o wyborze Data: 2018-08-10, rozmiar: 289 KB Załącznik nr 1 do Informacji z otwarcia ofert – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (wersja edytowalna) Data: 2018-07-20, rozmiar: 101 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-07-20, rozmiar: 392 KB

16 lipca 2018

Dostawa podręczników Niko 1, Niko 2 i Niko 3 do kształcenia ogólnego do języka niemieckiego na I etapie edukacyjnym, przeznaczonych dla niemieckiej mniejszości narodowej, wydanych przez Wydawnictwo LektorKlett, postępowanie nr DE-WZP.261.14.2018.JJ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Części 1, 2 i 3 zamówienia Data: 2018-08-16, rozmiar: 101 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2018-08-01, rozmiar: 90 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-07-30, rozmiar: 131 KB Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ Data: 2018-07-26, rozmiar: 243 KB Zmiana SIWZ dotycząca zamiany składania i otwarcia ofert Data: 2018-07-23, […]

9 lipca 2018

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla beneficjentów konkursowych i pozakonkursowych realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz pracowników Instytucji Pośredniczącej Ministerstwa Edukacji Narodowej (IP MEN) – postępowanie nr DE-WZP.261.12.2018.JC

Informacja o nieudzieleniu zamówienia Data: 2018-10-15, rozmiar: 257 KB sprostowanie informacji z otwarcia ofert_2 Data: 2018-07-25, rozmiar: 163 KB sprostowanie informacji z otwarcia ofert Data: 2018-07-24, rozmiar: 186 KB informacja z otwarcia ofert Data: 2018-07-23, rozmiar: 359 KB Odpowiedź na pytanie nr 1 Data: 2018-07-11, rozmiar: 307 KB Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu (OOZ) – […]

29 czerwca 2018

Dostawa dwóch serwerów na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.261.11.2018.JJ

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Data: 2018-07-26, rozmiar: 287 KB Informacja o unieważnieniu postępowania Data: 2018-07-26, rozmiar: 464 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-07-09, rozmiar: 421 KB Załączniki do SIWZ (wersja edytowalna) Data: 2018-06-29, rozmiar: 238 KB Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Data: 2018-06-29, rozmiar: 417 KB Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2018-06-29, rozmiar: 265 KB

26 czerwca 2018

Badanie ewaluacyjne „Ocena efektów działań Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowanych w ramach Priorytetów Inwestycyjnych 10i, 10iii oraz 10iv – przegląd śródokresowy – postępowanie nr DE-WZP.261.9.2018.JJ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2018-09-14, rozmiar: 147 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2018-09-03, rozmiar: 439 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-07-11, rozmiar: 515 KB Załączniki do SIWZ (wersja edytowalna) Data: 2018-06-26, rozmiar: 260 KB Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Data: 2018-06-26, rozmiar: 595 KB Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2018-06-26, rozmiar: 283 […]

25 czerwca 2018

Dostawa macierzy dyskowej na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.261.10.2018.MG

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2018-09-03, rozmiar: 172 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzysniejszej oferty Data: 2018-08-21, rozmiar: 433 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-07-03, rozmiar: 516 KB Załącznik nr 2 do SIWZ (IPU) po zmianie z dn. 02.07.2018 r. Data: 2018-07-02, rozmiar: 490 KB Zmiana z dn. 02.07.2018 r. w Załączniku nr 2 do […]

21 maja 2018

Dostawa materiałów promocyjnych, postępowanie nr DE-WZP.261.8.2018.KK

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2018-06-14, rozmiar: 156 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2018-06-05, rozmiar: 626 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-05-30, rozmiar: 439 KB ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Data: 2018-05-28, rozmiar: 79 KB odpowiedzi na pytania Data: 2018-05-28, rozmiar: 282 KB odpowiedź na pytanie Data: 2018-05-25, rozmiar: 190 KB załączniki nr […]

18 maja 2018

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń grupowych dla pracowników IP MEN na temat analizy korzyści projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – postępowanie nr DE-WZP.261.7.2018.JC

Informacja o udzieleniu zamówienia Data: 2018-06-25, rozmiar: 219 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-05-28, rozmiar: 258 KB Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu (OOZ) – wersja edytowalna Data: 2018-05-18, rozmiar: 240 KB Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2018-05-18, rozmiar: 603 KB

8 maja 2018

Analiza pogłębiona dokumentacji źródłowej w ramach weryfikacji wniosków o płatność projektów realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – postępowanie nr DE-WZP.261.6.2018.JC

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2018-07-02, rozmiar: 43 KB Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Data: 2018-06-20, rozmiar: 241 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-05-21, rozmiar: 412 KB Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2018-05-08, rozmiar: 109 KB Załączniki do SIWZ (wersja edytowalna) Data: 2018-05-08, rozmiar: 172 KB Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Data: 2018-05-08, rozmiar: 1 MB

5 kwietnia 2018

Usługa archiwizacji dokumentacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, w tym dokumentacji związanej z wdrażaniem funduszy unijnych – postępowanie nr DE-WZP.261.4.2018.JC

Informacja o nieudzieleniu zamówienia Data: 2018-05-11, rozmiar: 273 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-04-16, rozmiar: 286 KB Odpowiedź na pytanie nr 1 Data: 2018-04-10, rozmiar: 247 KB Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu (OOZ) – wersja edytowalna Data: 2018-04-05, rozmiar: 273 KB Ogloszenie o zamówieniu Data: 2018-04-05, rozmiar: 995 KB

30 marca 2018

Dostawa materiałów promocyjnych, nr postępowanie nr DE-WZP.261.5.2018.BR

zawiadomienie o zakończeniu postępowania bez udzielenia zamówienia Data: 2018-05-17, rozmiar: 191 KB zawiadomienie o wyborze najkorzysniejszej oferty Data: 2018-05-07, rozmiar: 335 KB Informacja z otwarcia ofert – grupa kapitałowa (wersja edytowalna) Data: 2018-04-25, rozmiar: 190 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-04-25, rozmiar: 496 KB OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 20.04.2018 Data: 2018-04-20, rozmiar: 133 KB […]

28 marca 2018

Remont pomieszczeń w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie: Część nr 1 – remont pomieszczeń biurowych i części korytarzy na I piętrze, Część nr 2 – remont pomieszczeń biurowych na III piętrze

    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dot. części 1 oraz części 2 zamówienia Data: 2018-06-22, rozmiar: 164 KB Wybór najkorzystniejszej oferty w części 1 oraz części 2 zamówienia Data: 2018-06-06, rozmiar: 84 KB Informacji z otwarcia ofert – zał. 1- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (wersja edytowalna) Data: 2018-04-17, rozmiar: […]

19 lutego 2018

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych -DE-WZP.261.2.2018.KD

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Częśći I, II i III zamówienia Data: 2018-03-22, rozmiar: 227 KB Wybór najkorzystniejszej oferty w części III postępowania Data: 2018-03-15, rozmiar: 222 KB Wybór najkorzystniejszej oferty w części I oraz części II postępowania Data: 2018-03-07, rozmiar: 185 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-03-01, rozmiar: 324 KB Informacja z otwarcia […]

Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.