Strony

2 września 2016

Specjalista do spraw: deklaracji i rozliczania wniosków w Wydziale Deklaracji i Rozliczeń Departamentu Funduszy Strukturalnych

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: deklaracji i rozliczania wniosków w Wydziale Deklaracji i Rozliczeń Departamentu Funduszy Strukturalnych. Ogłoszenie o naborze nr 3093 z dnia 02 września 2016 r. Termin składania dokumentów: 13 września 2016 r. Ogłoszenie o naborze nr 3093 z dnia 02 września 2016 r. Data: 2016-09-02, rozmiar: 53 KB

2 września 2016

Specjalista do spraw: rozliczania wniosków w Wydziale Deklaracji i Rozliczeń Departamentu Funduszy Strukturalnych

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: rozliczania wniosków w Wydziale Deklaracji i Rozliczeń Departamentu Funduszy Strukturalnych. Ogłoszenie o naborze nr 3098 z dnia 02 września 2016 r. Termin składania dokumentów: 13 września 2016 r. Ogłoszenie o naborze nr 3098 z dnia 02 września 2016 r. Data: 2016-09-02, rozmiar: 50 KB

25 sierpnia 2016

Starszy specjalista do spraw dostosowywania kształcenia zawodowego i kształcenia osób dorosłych do potrzeb rynku pracy w Wydziale Kształcenia Ustawicznego, Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko starszego specjalisty do spraw dostosowywania kształcenia zawodowego i kształcenia osób dorosłych do potrzeb rynku pracy w Wydziale Kształcenia Ustawicznego, Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Ogłoszenie o naborze nr 2837 z dnia 25 sierpnia 2016 r. Termin składania dokumentów: 05 września 2016 r. Ogłoszenie o naborze nr 2837 z dnia […]

18 sierpnia 2016

Referendarz do spraw obsługi asystencko-sekretarskiej w Departamencie Ekonomicznym

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz do spraw obsługi asystencko-sekretarskiej w Departamencie Ekonomicznym Ogłoszenie o naborze nr 2607 z dnia 18 sierpnia 2016 r. Termin składania dokumentów: 26 sierpnia 2016 r. Ogłoszenie o naborze nr 2607 z dnia 18 sierpnia 2016 r. Data: 2016-08-17, rozmiar: 49 KB

11 sierpnia 2016

Podniesienie jakości pracy szkół i placówek systemu oświaty w zakresie tworzenia i wdrażania programów wychowawczych i profilaktycznych oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w sytuacjach kryzysów rozwojowych i zagrożeń społecznych w oparciu o długoterminową superwizję podejmowanych działań, Konkurs nr DE-WZP-262.1.9.2016

Ogłoszenie, Regulamin konkursu, Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Formularz on-line Instrukcja posługiwania się formularzem on-line odpowiedzi na pytania 24.08.2016 Odpowiedzi na pytania 31.08.2016 wyniki oceny formalnej wyniki oceny merytorycznej  

28 lipca 2016

Starszy specjalista do spraw: płatności w Wydziale Finansowo-Księgowym Departamentu Ekonomicznego.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: płatności w Wydziale Finansowo-Księgowym Departamentu Ekonomicznego. Ogłoszenie o naborze nr 1969 z dnia 28 lipca 2016 r. Termin składania dokumentów: 8 sierpnia 2016 r. Ogłoszenie nr 1969 – DE starszy specjalista DE WFK 13 Data: 2016-07-27, rozmiar: 47 KB

27 lipca 2016

Główny specjalista do spraw: ds. współpracy europejskiej w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego w Wydziale Jakości Kształcenia Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: ds. współpracy europejskiej w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego w Wydziale Jakości Kształcenia Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Ogłoszenie o naborze nr 1946 z dnia 27 lipca 2016 r. Termin składania dokumentów: 8 sierpnia 2016 r. Ogłoszenie nr 1946 DKZU WJK gł specjalista Data: 2016-07-26, […]

16 lipca 2016

Starszy specjalista do spraw: koordynacji działań Rady Interesariuszy ZSK oraz wspierania dyrektora DSWM w koordynowaniu działań w zakresie opracowania i wydania podręczników w Wydziale Strategii i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: koordynacji działań Rady Interesariuszy ZSK oraz wspierania dyrektora DSWM w koordynowaniu działań w zakresie opracowania i wydania podręczników w Wydziale Strategii i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej. Ogłoszenie o naborze nr 1644 z dnia 16 lipca 2016 r. Termin składania dokumentów 26 […]

11 lipca 2016

Rekrutacja wewnętrzna dla członków korpusu służby cywilnej – główny specjalista, Wydział Podstaw Programowych Departament Podręczników, Programów i Innowacji

Główny specjalista, Wydział Podstaw Programowych Departament Podręczników, Programów i Innowacji Data: 2016-07-11, rozmiar: 144 KB

6 lipca 2016

Rekrutacja wewnętrzna dla członków korpusu służby cywilnej – główny specjalista, Wydział Badań Edukacyjnych, Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej

Ogłoszenie – główny specjalista, Wydział Badań Edukacyjnych, Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej Data: 2016-07-06, rozmiar: 145 KB

28 czerwca 2016

Radca prawny w Wydziale Wspierania Zarządzania Departamentu Funduszy Strukturalnych w MEN

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: radca prawny do spraw: do obsługi prawnej departamentu w Wydziale Wspierania Zarządzania Departamentu Funduszy Strukturalnych w MEN. Ogłoszenie o naborze nr 952 z dnia 28 czerwca 2016 r. Ogłoszenie – radca prawny w Departamencie Funduszy Strukturalnych Data: 2016-06-27, rozmiar: 51 KB

17 czerwca 2016

Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych Departamentu Ekonomicznego

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalisty w Wydziale Zamówień Publicznych Departamentu Ekonomicznego. Ogłoszenie o naborze nr 671 z dnia 17 czerwca 2016 r.   Ogłoszenie – specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych Departamentu Ekonomicznego Data: 2016-06-16, rozmiar: 48 KB

13 czerwca 2016

Stanowisko sekretarki w Departamencie Współpracy z Samorządem Terytorialnym (zatrudnienie okresowe)

Informacja o poszukiwaniu kandydatów do pracy (zatrudnienie okresowe) Dyrektor Generalny MEN poszukuje kandydatów na stanowisko sekretarki w Departamencie Współpracy z Samorządem Terytorialnym w wymiarze pełnego etatu, zatrudnienie okresowe NA ZASTĘPSTWO (przewidywany okres zatrudnienia – 3 m-ce) Główne obowiązki: obsługa Sekretariatu, przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji wpływającej do dyrektora i zastępców dyrektora, w szczególności prowadzenie elektronicznego rejestru […]

9 czerwca 2016

Starszy specjalista ds. programowania i sprawozdawczości w Wydziale Programowania, Ewaluacji i Sprawozdawczości Departament Funduszy Strukturalnych

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: programowania i sprawozdawczości w Wydziale Programowania, Ewaluacji i Sprawozdawczości Departament Funduszy Strukturalnych. Ogłoszenie o naborze nr 377 z dnia 09 czerwca 2016 r. Starszy specjalista ds. programowania i sprawozdawczości w Wydziale Programowania, Ewaluacji i Sprawozdawczości Departament Funduszy Strukturalnych Data: 2016-06-08, rozmiar: 50 KB

Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.