Strony

9 czerwca 2016

Specjalista do spraw: ds. kontraktowania projektów w Wydziale Kontraktowania Projektów Departament Funduszy Strukturalnych

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: ds. kontraktowania projektów w Wydziale Kontraktowania Projektów Departament Funduszy Strukturalnych. Ogłoszenie o naborze nr 367 z dnia 09 czerwca 2016 r.   Specjalista do spraw: ds. kontraktowania projektów w Wydziale Kontraktowania Projektów Departament Funduszy Strukturalnych Data: 2016-06-08, rozmiar: 49 KB

6 czerwca 2016

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych w Wydziale Spraw Obronnych i Niejawnych Biura Organizacyjnego

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych w Wydziale Spraw Obronnych i Niejawnych Biura Organizacyjnego Ogłoszenie o naborze nr 242 z dnia 06 czerwca 2016 r. Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych w Wydziale Spraw Obronnych i Niejawnych Biura Organizacyjnego Data: 2016-06-04, rozmiar: 49 KB

4 czerwca 2016

Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru w wybranych pomieszczeniach budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.12.2016.RB

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2016-07-06, rozmiar: 200 KB Odpowiedzi na pytania do SIWZ od nr 3 do nr 4 z dnia 13.06.2016 r. Data: 2016-06-13, rozmiar: 804 KB załącznik nr 3 do SIWZ – Przedmiar robót – po zmianie z dnia 10.06.2016 r. Data: 2016-06-10, rozmiar: 62 KB DE-WZP.261.12.2016.RB – odpowiedzi na pytania […]

1 czerwca 2016

Główny specjalista w Wydziale Kształcenia Ustawicznego Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: dostosowywania kształcenia zawodowego i kształcenia osób dorosłych do potrzeb rynku pracy w Wydziale Kształcenia Ustawicznego Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Ogłoszenie o naborze nr 42 z dnia 01 czerwca 2016 r. Główny specjalista do spraw: dostosowywania kształcenia zawodowego i kształcenia osób dorosłych do potrzeb rynku […]

1 czerwca 2016

Starszy specjalista w Wydziale Finansowo-Księgowym Departamentu Ekonomicznego

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: płatności w Wydziale Finansowo-Księgowym Departamentu Ekonomicznego. Ogłoszenie o naborze nr 27 z dnia 01 czerwca 2016 r. Starszy specjalista do spraw: płatności w Wydziale Finansowo-Księgowym Departamentu Ekonomicznego Data: 2016-06-01, rozmiar: 50 KB

20 maja 2016

Specjalista w Wydziale Jakości Kształcenia Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Ogłoszenie nr: 181191 Data ukazania się ogłoszenia: 20 maja 2016 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalisty w Wydziale Jakości  Kształcenia Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy […]

20 maja 2016

Specjalista w Wydziale Programowania, Ewaluacji i Sprawozdawczości Departamentu Funduszy Strukturalnych

Ogłoszenie nr: 181204 Data ukazania się ogłoszenia: 20 maja 2016 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalisty w Wydziale Programowania, Ewaluacji i Sprawozdawczości Departamentu Funduszy Strukturalnych w MEN W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób […]

20 maja 2016

Specjalista w Wydziale Programowania, Ewaluacji i Sprawozdawczości Departamentu Funduszy Strukturalnych

Ogłoszenie nr: 181201 Data ukazania się ogłoszenia: 20 maja 2016 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalisty w Wydziale Programowania, Ewaluacji i Sprawozdawczości Departamentu Funduszy Strukturalnych W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest […]

20 maja 2016

Specjalista w Wydziale Wspierania Zarządzania Departamentu Funduszy Strukturalnych

Ogłoszenie nr: 181199 Data ukazania się ogłoszenia: 20 maja 2016 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalisty  w Wydziale Wspierania Zarządzania Departamentu Funduszy Strukturalnych w MEN  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest […]

6 maja 2016

Nabór kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowych oceniających merytorycznie oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2016 r.

ogłoszenie o naborze Data: 2016-05-06, rozmiar: 210 KB

2 maja 2016

Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych Departamentu Ekonomicznego

Ogłoszenie nr: 180582 Data ukazania się ogłoszenia: 02 maja 2016 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty w Wydziale Zamówień Publicznych Departamentu Ekonomicznego W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%. ogłoszenie […]

15 kwietnia 2016

Usługa druku i oprawy adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów niewidomych, wykonanych w systemie Braille’a (z podziałem na tomy) i usługa druku i oprawy adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów słabowidzących, w druku powiększonym (z podziałem na tomy) oraz dystrybucja do szkół wskazanych przez Zamawiającego – z podziałem na 2 części, nr postępowania DE-WZP.261.8.2016.KK

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. 1 zamówienia Data: 2016-07-01, rozmiar: 66 KB zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. 2 zamówienia Data: 2016-06-28, rozmiar: 203 KB Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie opublikowane w suplemencie Dziennika Urzędowego UE nr 2016 S 086-152471 Data: 2016-05-04, rozmiar: 64 KB Odpowiedź na pytanie […]

25 marca 2016

Główny specjalista do spraw ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w Wydziale Prezydialnym Biura Organizacyjnego

Ogłoszenie nr: 179361 Data ukazania się ogłoszenia: 25 marca 2016 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista do spraw ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w Wydziale Prezydialnym Biura Organizacyjnego W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej […]

5 lutego 2016

Starszy specjalista w Biurze Organizacyjnym

Ogłoszenie nr: 177492 Data ukazania się ogłoszenia: 05 lutego 2016 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: Starszego specjalisty w Biurze Organizacyjnym w Ministerstwie Edukacji Narodowej w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż […]

Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.