Strony

2 lutego 2016

Sekretarz w Biurze Administracyjnym

Ogłoszenie nr: 177319 Data ukazania się ogłoszenia: 02 lutego 2016 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko sekretarza w Biurze Administracyjnym W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%. Ogłoszenie o naborze w […]

21 stycznia 2016

Referent prawny w Wydziale Kontraktowania Projektów Departamentu Funduszy Strukturalnych

Ogłoszenie nr: 176988 Data ukazania się ogłoszenia: 21 stycznia 2016 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: referenta prawnego w Wydziale Kontraktowania Projektów Departamentu Funduszy Strukturalnych W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy […]

8 stycznia 2016

Starszy specjalista w Wydziale Programowania Departamentu Funduszy Strukturalnych

Ogłoszenie nr: 176616 Data ukazania się ogłoszenia: 08 stycznia 2016 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: Starszego specjalisty w Wydziale Programowania Departamentu Funduszy Strukturalnych W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych      w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż […]

8 stycznia 2016

Specjalista w Wydziale Programowania Departamentu Funduszy Strukturalnych

Ogłoszenie nr: 176613 Data ukazania się ogłoszenia: 08 stycznia 2016 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalisty w Wydziale Programowania Departamentu Funduszy Strukturalnych W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6% […]

31 grudnia 2015

Usługa druku i oprawy adaptacji podręczników szkolnych dostosowanych do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, oraz dystrybucja do szkół i instytucji wskazanych przez Zamawiającego – postępowanie DE-WZP.261.31.2015.BR

odpowiedź na pytania z 8. 01. 2016 cz. 2 Data: 2016-01-08, rozmiar: 320 KB odpowiedż na pytania z 8.01.2016 oraz zmiana terminu składnia ofert Data: 2016-01-08, rozmiar: 343 KB ogłoszenie o zmianie ogloszenia 3 Data: 2016-01-08, rozmiar: 49 KB ogłoszenie o zmianie ogloszenia 1 Data: 2016-01-05, rozmiar: 91 KB ogłoszenie o zmianie ogloszenia 2 Data: […]

2 października 2015

Usługa druku i dostarczenia podręczników, nr postępowania DE-WZP.261.25.2015.KK

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. 1, 2, 3, 4 Data: 2015-10-30, rozmiar: 274 KB Odpowiedź na pytanie 22.10.2015 Data: 2015-10-22, rozmiar: 175 KB Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowanie opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE nr 2015 S 205-372341 Data: 2015-10-22, rozmiar: 68 KB Załączniki do SIWZ (wersja edytowalna) […]

7 sierpnia 2015

Upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia – (DE.WZP.262.1.8.2015)

Ogłoszenie o konkursie, regulamin, zasady przyznawania i rozliczania dotacji Formularz Instrukcja posługiwania się formularzem on-line Odpowiedź na pytanie Odpowiedź na pytanie (25.08.2015) Przedłużenie terminu składania ofert Wyniki oceny formalnej Wyniki oceny merytorycznej Wyniki oceny merytorycznej-korekta Wyjaśnienia do korekty

11 września 2012

Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Osoby niepełnosprawne ruchowo, przybywające do Ministerstwa Edukacji Narodowej otrzymają niezbędną pomoc. Wchodząc do budynku niepełnosprawny ma możliwość skontaktowania się z pracownikiem ochrony za pomocą domofonów zlokalizowanych w wejściu głównym oraz przed bramą nr I. Wyżej wymieniony pracownik uda się na miejsce wezwania i w razie potrzeby udzieli niezbędnej pomocy np.: opuści słupek blokujący wjazd na […]

20 marca 2012

Kontakt dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się następujące formy kontaktu z urzędem: SMS: +48 601 673 461 Fax: 22 34 74 261 E-mail: pomoc@men.gov.pl Skype: […]

17 lutego 2009

Dostęp do informacji publicznej

Jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej nie znajdą Państwo poszukiwanej informacji, prosimy o kontakt. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, uzyskają ja Państwo przez telefon lub na zwrotny adres e-mail. W pozostałych przypadkach prosimy o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej i przesłanie go do Departamentu Informacji i Promocji MEN: Ministerstwo Edukacji Narodowej al. Szucha 25 […]

17 lutego 2009

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Ministerstwa Edukacji Narodowej W celu złożenia do Ministerstwa Edukacji Narodowej pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika i profilu zaufanego na platformie ePUAP. Formularz tzw. pisma ogólnego do podmiotu publicznego Adres elektronicznej skrzynki podawczej MEN na ePUAP: /gn9u55ai9v/SkrytkaESP Metody dostarczenia dokumentów elektronicznych do […]

29 stycznia 2009

Programy nauczania – publikacje KOWEZiU

Nowe procedury, wykaz programów nauczania dla poszczególnych zawodów oraz ich ceny można znaleźć na stronie www.publikacje.koweziu.edu.pl, lub w zakładce „sprzedaż programów nauczania i publikacji” na stronie www.koweziu.edu.pl Sprzedaż odbywa się przez złożenie zamówienia na stronie KOWEZiU. Przeglądarka działa na zasadzie sklepu internetowego, gdzie wybieramy interesujące nas publikacje z tabeli lub odnajdujemy je za pomocą wyszukiwarki […]

15 stycznia 2009

Instrukcja korzystania z BIP

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Podstawa prawna tworzenia BIP: Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, Rozporządzenie Ministra Spraw […]

Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.