Zamówienia do których nie stosuje się przepisów prawa zamówień publicznych

27 lipca 2018

Ekspertyzy i doradztwo specjalistyczne – usługa doradcza dla Instytucji Pośredniczącej MEN w zakresie stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – postępowanie nr DE-WZP.262.24.2018.JJ

Formularz ofertowy (wersja edytowalna) Data: 2018-07-27, rozmiar: 248 KB Zapytanie ofertowe Data: 2018-07-27, rozmiar: 1 020 KB

6 lipca 2018

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi arkusza kalkulacyjnego, edytora tekstów i prezentacji multimedialnych – postępowanie nr DE-WZP.262.23.2018.MG

Odpowiedź na pytanie nr 2 Data: 2018-07-11, rozmiar: 215 KB Odpowiedź na pytanie nr 1 Data: 2018-07-11, rozmiar: 216 KB Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego w wersji edytowalnej Data: 2018-07-06, rozmiar: 263 KB Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami Data: 2018-07-06, rozmiar: 556 KB

3 lipca 2018

Dostawa i montaż klimatyzacji – postępowanie nr DE-WZP.262.22.2018.MG

Odpowiedź na pytanie 2 Data: 2018-07-05, rozmiar: 274 KB Odpowiedź na pytanie Data: 2018-07-05, rozmiar: 277 KB Załącznik nr 4 – Formularz cenowy – po zmianie z dn. 04.07.2018 r. Data: 2018-07-04, rozmiar: 138 KB Zmiana Załącznika nr 4 do Zapytania ofertowego Data: 2018-07-04, rozmiar: 392 KB Załączniki do Zapytania ofertowego w wersji do edycji […]

25 czerwca 2018

Usługa szkoleniowa dla pracowników MEN w zakresie kontroli w administracji rządowej – „Niezbędnik kontrolera – przygotowanie kontroli” – postępowanie nr DE-WZP.262.21.2018.BR

Załączniki do Zapytania ofertowego (wersja edytowalna) Data: 2018-06-25, rozmiar: 25 KB Zapytanie ofertowe z załącznikami Data: 2018-06-25, rozmiar: 848 KB

11 czerwca 2018

Konkurs ofert na najem lokalu w celu prowadzenia kiosku wielobranżowego w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. Szucha 25

Załaczniki wersja edytowalna do regulaminu konkursu ofert na najem lokalu w celu prowadzenia kiosku w budynku Minis Data: 2018-06-11, rozmiar: 82 KB Regulamin konkursu ofert na najem lokalu w celu prowadzenia kiosku w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej Data: 2018-06-11, rozmiar: 183 KB

30 maja 2018

Szkolenie dla pracowników MEN w zakresie kontroli w administracji rządowej – „Niezbędnik kontrolera – przygotowanie kontroli” – DE-WZP.262.20.2018.JC

Załącznik do Zapytania ofertowego (wersja edytowalna) Data: 2018-05-30, rozmiar: 258 KB Zapytanie ofertowe z załącznikami Data: 2018-05-30, rozmiar: 1 MB

17 maja 2018

Wykonanie i dostawa Medali Komisji Edukacji Narodowej, pudełek na medale oraz oprawek na legitymacje w ilości 4800 sztuk – postępowanie nr DE-WZP.262.17.2018.JC

Odpowiedź na pytanie nr 1 Data: 2018-05-21, rozmiar: 235 KB Załącznik do Zapytania ofertowego (wersja edytowalna) Data: 2018-05-17, rozmiar: 25 KB Zapytanie ofertowe z załącznikami Data: 2018-05-17, rozmiar: 895 KB

10 maja 2018

Opracowanie merytoryczne broszur, ulotek, plakatów na temat działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14 i 2.15 oraz konkursów realizowanych przez IP MEN oraz poradnika na temat zasad wyboru projektów – postępowanie nr DE-WZP.262.16.2018.JJ

Odpowiedź na pytanie + zmiana dot. wzoru umowy Data: 2018-05-17, rozmiar: 115 KB Formularz ofertowy (wersja edytowalna) Data: 2018-05-10, rozmiar: 172 KB Zapytanie ofertowe Data: 2018-05-10, rozmiar: 182 KB

12 kwietnia 2018

Opracowanie merytoryczne broszur, ulotek, plakatów na temat działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14 i 2.15 oraz konkursów realizowanych przez IP MEN oraz poradników na temat zasad wyboru projektów i rozliczania projektów – postępowanie nr DE-WZP.262.12.2018.JJ

Informacja o zmianie terminu składania ofert Data: 2018-04-19, rozmiar: 61 KB Formularz ofertowy (wersja edytowalna) Data: 2018-04-12, rozmiar: 189 KB Zapytanie ofertowe Data: 2018-04-12, rozmiar: 190 KB

2 marca 2018

Świadczenie usług certyfikacyjnych – postępowanie nr DE-WZP.262.7.2018.JC

Odpowiedź na pytanie nr 7 Data: 2018-03-14, rozmiar: 432 KB Informacja o zmianie terminu składania ofert na dzień 15.03.2018 Data: 2018-03-12, rozmiar: 189 KB Odpowiedzi na pytania nr 4-6 oraz informacja o zmianie treści Zapytania ofertowego Data: 2018-03-12, rozmiar: 800 KB Informacja o zmianie terminu składania ofert Data: 2018-03-08, rozmiar: 188 KB Odpowiedzi na pytania […]

6 lutego 2018

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących – postępowanie nr DE-WZP.262.5.2018.JJ

Odpowiedź na pytanie nr 01 Data: 2018-02-13, rozmiar: 227 KB Formularz ofertowy (wersja edytowalna) Data: 2018-02-06, rozmiar: 158 KB Formularz cenowy (wersja edytowalna) Data: 2018-02-06, rozmiar: 21 KB Zapytanie ofertowe Data: 2018-02-06, rozmiar: 747 KB

19 stycznia 2018

Zakup usług transportowo-przeprowadzkowych na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.262.1.2018.JC

odpowiedzi na pytania 24.01.2018 Data: 2018-01-24, rozmiar: 327 KB Załącznik do zapytania ofertowego (wersja edytowalna) Data: 2018-01-19, rozmiar: 137 KB Zapytanie ofertowe z załącznikami Data: 2018-01-19, rozmiar: 3 MB

12 grudnia 2017

Usługi konferencyjne na potrzeby Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEN – postępowanie nr DE-WZP.262.55.2017.KD

zmieniony formularz ofertowy w związku z modyfikacją zapytania ofertowego z dnia 14-12-2017 r. (wersja edytowalna) Data: 2017-12-14, rozmiar: 1 MB modyfikacja zapytania ofertowego z dnia 14-12-2017 r. Data: 2017-12-14, rozmiar: 376 KB formularz ofertowy (wersja edytowalna) Data: 2017-12-12, rozmiar: 1 MB zapytanie ofertowe Data: 2017-12-12, rozmiar: 232 KB

Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.