Zamówienia do których nie stosuje się przepisów prawa zamówień publicznych

30 listopada 2017

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych – nr postępowania DE-WZP.262.52.2017.RB

Odpowiedzi na pytania nr 1-8 do zapytania ofertowego Data: 2017-12-06, rozmiar: 396 KB Zapytanie ofertowe – wersja uwzględniająca sprostowanie omyłki pisarskiej z dnia 1 grudnia 2017 r. Data: 2017-12-01, rozmiar: 571 KB Sprostowanie omyłki pisarskiej w treści zapytania ofertowego Data: 2017-12-01, rozmiar: 201 KB Formularz ofertowy – wersja edytowalna Data: 2017-11-30, rozmiar: 56 KB Zapytanie […]

21 listopada 2017

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych – nr postępowania DE-WZP.262.51.2017.RB

Odpowiedź na pytanie nr 8 do zapytania ofertowego Data: 2017-11-29, rozmiar: 374 KB Odpowiedzi na pytania nr 1-7 do zapytania ofertowego Data: 2017-11-28, rozmiar: 153 KB Zapytanie ofertowe Data: 2017-11-21, rozmiar: 588 KB Formularz ofertowy (wersja edytowalna) Data: 2017-11-21, rozmiar: 56 KB

31 października 2017

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia szkoleń zamkniętych w zakresie obsługi arkusza kalkulacyjnego, edytora tekstów i prezentacji multimedialnych dla pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.262.46.2017.JJ

Odpowiedź na pytanie – pismo nr 2 Data: 2017-11-07, rozmiar: 163 KB Odpowiedź na pytanie Data: 2017-11-02, rozmiar: 176 KB Formularz ofertowy (wersja edytowalna) Data: 2017-10-31, rozmiar: 175 KB Zapytanie ofertowe Data: 2017-10-31, rozmiar: 228 KB

30 października 2017

Dostawa materiałów promocyjnych i brandingowych na potrzeby promowania konkursów organizowanych przez IP MEN – postępowanie nr DE-WZP.262.47.2017.KD,

Załącznik nr 6 do Odpowiedzi na pytania z dnia 03.11.2017 r. – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z uwzględnieniem zdjęć poglądowych Data: 2017-11-03, rozmiar: 389 KB Załącznik nr 5 do Odpowiedzi na pytania z dnia 03.11.2017 r. – Znak Unii Europejskiej Data: 2017-11-03, rozmiar: 479 KB Załącznik nr 4 do Odpowiedzi na pytania z dnia […]

9 października 2017

Wykonanie okresowego przeglądu i badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, a także sprawdzenie ciągłości i pomiary połączeń wyrównawczych w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej, postępowanie nr DE-WZP.262.45.2017.JJ

Zapytanie ofertowe Data: 2017-10-09, rozmiar: 443 KB Formularz ofertowy (wersja edytowalna) Data: 2017-10-09, rozmiar: 162 KB

29 września 2017

Rozbudowa systemów bezpieczeństwa we wskazanych pomieszczeniach w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.262.42.2017.RB Zapytanie ofertowe

Załączniki Nr 1 i 4 do zapytania ofertowego – wersja edytowalna Data: 2017-09-29, rozmiar: 166 KB Zapytanie ofertowe Data: 2017-09-29, rozmiar: 649 KB

1 września 2017

Usługa przechowywania i obsługa dokumentacji będącej częścią zasobu Archiwum Zakładowego Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.262.41.2017.RB

Odpowiedź na pytanie nr 1-15 do zapytania ofertowego Data: 2017-09-12, rozmiar: 361 KB Zapytanie ofertowe Data: 2017-09-01, rozmiar: 572 KB Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – w wersji edytowalnej Data: 2017-09-01, rozmiar: 126 KB

17 sierpnia 2017

Rozbudowa systemów bezpieczeństwa we wskazanych pomieszczeniach na poziomie -1 i -2 w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.262.37.2017.RB

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego – Wzór formularza oferty – wersja edytowalna Data: 2017-08-17, rozmiar: 163 KB Zapytanie ofertowe Data: 2017-08-17, rozmiar: 266 KB

17 lipca 2017

Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń w zakresie zarządzania projektami metodyką PRINCE2 Foundation – postępowanie nr DE-WZP.262.33.2017.JC

Odpowiedzi na pytania nr 1-8 do treści Zapytania ofertowego Data: 2017-07-21, rozmiar: 274 KB Załączniki do Zapytania ofertowego (wersja edytowalna) Data: 2017-07-17, rozmiar: 140 KB Zapytanie ofertowe Data: 2017-07-17, rozmiar: 444 KB

20 czerwca 2017

Zakup i dostawa licencji oprogramowania antywirusowego – postępowanie nr DE-WZP.262.30.2017.RB

Załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania 3 i 4 – Certyfikat SYMANTEC Data: 2017-06-23, rozmiar: 133 KB Odpowiedź na pytanie nr 3 i 4 Data: 2017-06-23, rozmiar: 190 KB Załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania nr 1-2 – Wzór umowy – zmiana 22.06.2017 Data: 2017-06-22, rozmiar: 650 KB Odpowiedź na pytania nr 1-2 […]

1 czerwca 2017

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kontroli zgodności z prawem postępowań prowadzonych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, numer postępowania DE-WZP.262.29.2017.PG

korekta zapytania Data: 2017-06-07, rozmiar: 138 KB Załączniki edytowalne Data: 2017-06-01, rozmiar: 37 KB Zapytanie ofertowe 01_06_17 Data: 2017-06-01, rozmiar: 537 KB

Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.