Zamówienia do których nie stosuje się przepisów prawa zamówień publicznych

18 listopada 2016

Dostawa na rzecz Zamawiającego, podłączenie i konfiguracja 6 sztuk przełączników sieciowych wraz z oprogramowaniem i licencjami upoważniającymi do korzystania z nich na terenie RP – postępowanie nr DE-WZP.261.14.36.2016.BR

Zalacznik nr 1 – Formularz ofertowy Data: 2016-11-18, rozmiar: 26 KB Zapytanie ofertowe Data: 2016-11-18, rozmiar: 401 KB

16 listopada 2016

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.261.14.31.2016.RB

Odpowiedź na pytanie 5 ze zmianą zapytania ofertowego – 22.11.2016 Data: 2016-11-22, rozmiar: 279 KB Odpowiedź na pytania 1-4 – 21.11.2016 r. Data: 2016-11-21, rozmiar: 294 KB Załączniki nr 1 i 2 – wersja edytowalna Data: 2016-11-16, rozmiar: 186 KB Zapytanie ofertowe Data: 2016-11-16, rozmiar: 2 MB

4 listopada 2016

Zakup organizacji i przeprowadzenia dwóch dwudniowych szkoleń dla beneficjentów PO WER z sektora edukacji w zakresie Prawa zamówień publicznych i zasady konkurencyjności oraz kwalifikowalności wydatków i przygotowania wniosków o płatność – postępowanie nr DE-WZP.261.14.24.2016.MG

Załacznik nr 1 do Formularza ofertowego – Oświadczenie w zakresie realizacji aspektów społecznych – po zmianie Data: 2016-11-15, rozmiar: 76 KB Odpowiedź na pytanie z dnia 14.11.2016 r. oraz zmiana Załacznika nr 1 do Formularza ofertowego (Oświadczenie w zakresie realizacji aspektów społecznych) Data: 2016-11-15, rozmiar: 191 KB Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – po zmianie […]

2 listopada 2016

Dostawa prasy papierowej na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.261.14.25.2016.BR

odpowiedzi-na-pytania-10.11.2016 Data: 2016-11-10, rozmiar: 135 KB zalacznik-nr-2-do-formularza-ofertowego-formularz-cenowy-po-zmianiach-8-i-10-XI Data: 2016-11-10, rozmiar: 57 KB odpowiedzi-na-pytania-8-11-2016 Data: 2016-11-08, rozmiar: 135 KB zapytanie-ofertowe Data: 2016-11-02, rozmiar: 860 KB zalacznik-nr-3-do-zapytania-ofertowego-istotne-postanowienia-umowy Data: 2016-11-02, rozmiar: 477 KB zalacznik-nr-1-do-zapytania-formularz-ofertowy Data: 2016-11-02, rozmiar: 61 KB

14 października 2016

Zapytanie ofertowe dot. usługi szkoleniowej w zakresie Prawa zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji z 2016 r. – postępowanie nr DE-WZP.261.14.17.2016.PG

Formularze edytowalne Data: 2016-10-14, rozmiar: 90 KB Zapytanie ofertowe, szkolenia z zamowien publicznych Data: 2016-10-14, rozmiar: 504 KB

12 października 2016

Zapytanie ofertowe dot. świadczenie usług doradztwa prawnego w zakresie weryfikacji prawidłowości realizowanych, w ramach ustawy Prawo Zamówień Publicznych zakupów i dostaw, przez beneficjentów projektów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – postępowanie nr DE-WZP.261.14.18.2016.BR

odpowiedz-na-pytanie-14-10-2016 Data: 2016-10-14, rozmiar: 184 KB zapytanie-ofertowe Data: 2016-10-12, rozmiar: 1 MB załączniki edytowalne do zapytania ofertowego Data: 2016-10-12, rozmiar: 113 KB projekt-umowy Data: 2016-10-12, rozmiar: 414 KB

6 października 2016

Zapytanie ofertowe dot. sporządzenia dwóch zestawień standardów i cen rynkowych wybranych wydatków ponoszonych w ramach projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w obszarze oświaty – postępowanie nr DE-WZP.261.14.16.2016.RB – nowy termin składania ofert 17.10.2016 godzina 10:00

Odpowiedzi na pytanie z 11 października 2016 roku oraz informacja o zmianie terminu składania ofert Data: 2016-10-12, rozmiar: 2 MB Zapytanie ofertowe Data: 2016-10-06, rozmiar: 3 MB Załącznik nr 1 w wersji do edycji Data: 2016-10-06, rozmiar: 18 KB

27 września 2016

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia szkoleń zamkniętych w zakresie obsługi arkusza kalkulacyjnego, edytora tekstów i prezentacji multimedialnych dla pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.261.14.10.2016.MG

Odpowiedzi na pytania z dnia 29.09.2016 r. Data: 2016-09-30, rozmiar: 195 KB Odpowiedź na pytanie z dnia 28.09.2016 r. Data: 2016-09-29, rozmiar: 182 KB Odpowiedzi na pytania z 28.09.2016 r. Data: 2016-09-28, rozmiar: 186 KB Załączniki w wersji do edycji Data: 2016-09-27, rozmiar: 28 KB Zapytanie ofertowe Data: 2016-09-27, rozmiar: 339 KB

23 września 2016

Zapytanie ofertowe dot. usługi szkoleniowej w zakresie doskonalenia umiejętności interpersonalnych – postępowanie nr DE-WZP.261.14.12.2016.PG

odpowiedzi-27_09_2016 Data: 2016-09-27, rozmiar: 253 KB Wyjaśnienia – 26.09.2016 Data: 2016-09-26, rozmiar: 191 KB zalaczniki-edytowalne Data: 2016-09-23, rozmiar: 17 KB zapytanie-ofertowe_szkolenia-interpersonalne Data: 2016-09-23, rozmiar: 4 MB

30 sierpnia 2016

Zapytanie ofertowe dot. usługi konserwacji i administrowania centralą telefoniczną typu M 6550IP produkcji MATRA EADS wraz z urządzeniami w niej zainstalowanymi, siecią teleinformatyczną o pojemności 1500 linii wraz z urządzeniami wchodzącymi w jej skład, a także aparatami telefonicznymi analogowymi i cyfrowymi, telefaksami, znajdującymi się w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.261.14.8.2016.MG

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy Data: 2016-08-30, rozmiar: 29 KB Zapytanie ofertowe Data: 2016-08-30, rozmiar: 249 KB

24 sierpnia 2016

Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług przenoszenia mebli (w tym ich demontaż i późniejszy montaż), urządzeń oraz sprzętów w obiektach użytkowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz usługi transportowej pomiędzy wskazanymi lokalizacjami położonymi na terenie administracyjnym Miasta Stołecznego Warszawy – postępowanie nr DE-WZP.261.14.6.2016.MG

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – wersja do edycji Data: 2016-08-24, rozmiar: 171 KB Zapytanie ofertowe Data: 2016-08-24, rozmiar: 434 KB

18 lipca 2016

Postępowanie na usługę wykonania inwentaryzacji określonych składników majątku Zamawiającego – Nr postępowania DE-WZP.261.14.2.2016.BR

Odpowiedzi na pytania z dnia 19.07.2016 Data: 2016-07-19, rozmiar: 773 KB Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Istotne Postanowienia Umowy Data: 2016-07-18, rozmiar: 712 KB Zapytanie ofertowe Data: 2016-07-18, rozmiar: 653 KB Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy Data: 2016-07-18, rozmiar: 16 KB

15 lipca 2016

Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2016 r. – postępowanie nr DE-WZP.261.14.3.2016.MG

Odpowiedzi na pytania z dnia 18.07.2016 r. Data: 2016-07-18, rozmiar: 445 KB Zapytanie ofertowe Data: 2016-07-15, rozmiar: 771 KB Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – wersja edytowalna Data: 2016-07-15, rozmiar: 31 KB

Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.