Zamówienia do których nie stosuje się przepisów prawa zamówień publicznych

26 listopada 2015

Wykonanie podstrony dotyczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Przedmiotem zamówienia będzie przygotowanie do wdrożenia podstrony dotyczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zamawiający przekaże projekty graficzne – wzory kolejnych stron oraz schemat podstrony. Oferty prosimy przesyłać do 3 grudnia 2015 r. (czwartek) na adres: magdalena.marchlewska@men.gov.pl Wzór umowy Data: 2015-11-26, rozmiar: 249 KB Schemat podstrony PO WER – Str. główna Data: 2015-11-26, rozmiar: 176 KB […]

13 listopada 2015

Zapytanie ofertowe – audyt Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL za rok 2014

Szanowni Państwo, jesteśmy zainteresowani zleceniem usługi polegającej na wykonanie audytu zewnętrznego działań zrealizowanych w ramach Rocznego planu działania pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2014 przez Instytucję Pośredniczącą MEN oraz Instytucję Pośredniczącą II stopnia  w Ośrodku Rozwoju Edukacji. Czynności audytowe należy przeprowadzić do 15 grudnia br. a następnie przygotować raport z audytu w […]

20 maja 2015

Zapytanie ofertowe ws. usługi opracowania projektu graficznego podstrony dotyczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej MEN

Zapytanie ofertowe Wzór umowy Zał. nr 1 – kosztorys Schemat podstrony

21 czerwca 2011

Informacja o prowadzonym rozpoznaniu rynku usługi polegającej na wykonywaniu zadań redaktora strony internetowej www.polska-szkola.pl projektu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą” realizowanego w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

opis usługi formularz szacowania kosztów usługi

21 czerwca 2011

Informacja o prowadzonym rozpoznaniu rynku usługi polegającej na wykonywaniu zadań asystenta redaktora internetowego podręcznika „Włącz Polskę” projektu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”, realizowanego w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

opis usługi formularz szacowania kosztów usługi

21 czerwca 2011

Informacja o prowadzonym rozpoznaniu rynku usługi polegającej na wykonywaniu zadań asystenta menadżera projektu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”, realizowanego w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

opis usługi formularz szacowania kosztów usługi

21 czerwca 2011

Informacja o prowadzonym rozpoznaniu rynku usługi polegającej na wykonywaniu zadań asystenta eksperta wiodącego projektu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”, realizowanego w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

opis usługi formularz szacowania kosztów usługi

19 maja 2011

Informacja o prowadzonym rozpoznaniu rynku usług szkoleniowych w ramach projektu współfinansowanego z EFS pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą II” (Działanie 3.3 „Poprawa jakości kształcenia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)

rozeznanie cenowe formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe na potrzeby oszacowania wartości zadania

Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.