Zamówienia do których nie stosuje się przepisów prawa zamówień publicznych

11 maja 2017

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kontroli zgodności z prawem postępowań prowadzonych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, numer postępowania DE-WZP.262.23.2017.PG

odpowiedź na pytania 2 Data: 2017-05-16, rozmiar: 237 KB Odpowiedź na pytanie Data: 2017-05-12, rozmiar: 179 KB Załączniki edytowalne Data: 2017-05-11, rozmiar: 37 KB Zapytanie ofertowe Data: 2017-05-11, rozmiar: 709 KB

28 kwietnia 2017

Wykonanie dwóch zestawień standardów i cen rynkowych wybranych wydatków ponoszonych w ramach projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w obszarze oświaty – zapytanie ofertowe nr DE-WZP.262.21.2017.KD

Zapytanie ofertowe Data: 2017-04-28, rozmiar: 304 KB Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego Data: 2017-04-28, rozmiar: 2 MB Załącznik nr 1 do Zapytania ofetowego Data: 2017-04-28, rozmiar: 551 KB Załącznik nr 1 do Zapytania ofetowego (wersja edytowalna) Data: 2017-04-28, rozmiar: 140 KB

28 kwietnia 2017

Dostawy i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych znajdujących się na III piętrze budynku MEN – postępowanie nr DE-WZP.262.22.2017.BR

Zapytanie ofertowe Data: 2017-04-28, rozmiar: 208 KB Zał. nr 3 do zapytania – wzór umowy Data: 2017-04-28, rozmiar: 226 KB Zał. nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy (edytowalny) Data: 2017-04-28, rozmiar: 170 KB Zał. nr 2 do zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zakupu Data: 2017-04-28, rozmiar: 68 KB

13 kwietnia 2017

Wykonanie i dostawa Medali Komisji Edukacji Narodowej, pudełek na medale oraz oprawek na legitymacje – postępowanie nr DE-WZP.262.18.2017.KK

odpowiedzi na pytania Data: 2017-04-18, rozmiar: 194 KB Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – formularz ofertowy Data: 2017-04-13, rozmiar: 16 KB Zapytanie ofertowe Data: 2017-04-13, rozmiar: 664 KB

12 kwietnia 2017

Świadczenie usług ogrodniczych wraz z konserwacją fontanny – postępowanie nr DE-WZP.262.16.2017.BR

Zapytanie ofertowe Data: 2017-04-12, rozmiar: 209 KB Oświadczenie w zakresie realizacji aspektów społecznych Data: 2017-04-12, rozmiar: 20 KB Opis przedmiotu zamówienia oraz Istotne postanowienia umowy Data: 2017-04-12, rozmiar: 753 KB Formularz ofertowy Data: 2017-04-12, rozmiar: 181 KB

31 marca 2017

Wykonanie dwóch przeglądów systemu ochrony przeciwpożarowej budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz przeprowadzenie dwóch przeglądów gaśnic, hydrantów i pomiaru oświetlenia ewakuacyjnego znajdujących się w przedmiotowym budynku – postępowanie nr DE-WZP.262.14.2017.BR

Odpowiedzi na pytania – 6.04.2017 Data: 2017-04-06, rozmiar: 138 KB Odpowiedzi na pytania – 5.04.2017 Data: 2017-04-05, rozmiar: 401 KB Zapytanie ofertowe Data: 2017-03-31, rozmiar: 202 KB Opis przedmiotu zamówienia i wzór umowy Data: 2017-03-31, rozmiar: 170 KB Formularz ofertowy Data: 2017-03-31, rozmiar: 174 KB

22 lutego 2017

Zapytanie ofertowe na wykonanie ośmiu zestawień standardów i cen rynkowych wybranych wydatków ponoszonych w ramach projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w obszarze oświaty – nr DE-WZP.262.10.2017.MG

Formularz ofertowy – wersja edytowalna – po zmianach Data: 2017-02-24, rozmiar: 146 KB Odpowiedź na pytanie nr 1 Data: 2017-02-24, rozmiar: 246 KB Formularz ofertowy – wersja edytowalna Data: 2017-02-22, rozmiar: 146 KB Załącznik nr 10 Wzor Zestawienia Data: 2017-02-22, rozmiar: 199 KB Załącznik nr 9 Zalecenia IZ PO WER Data: 2017-02-22, rozmiar: 396 KB […]

3 lutego 2017

Usługa tłumaczeń ustnych i pisemnych wraz z obsługą techniczną na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej – zapytanie ofertowe nr DE-WZP.262.8.2017.MG

Odpowiedź na pytanie nr 2 do Zapytania ofertowego Data: 2017-02-09, rozmiar: 291 KB Odpowiedź na pytanie nr 1 do zapytania ofertowego Data: 2017-02-07, rozmiar: 172 KB Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – wersdja do edycji Data: 2017-02-03, rozmiar: 274 KB Informacja o zmianie terminu składania ofert Data: 2017-02-03, rozmiar: 103 KB Zapytanie ofertowe Data: 2017-02-03, […]

31 stycznia 2017

Wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej remontu części głównego holu wejściowego wraz z przyległymi pomieszczeniami – postępowanie nr DE-WZP.262.5.2017.BR

Unieważnienie postępowania Data: 2017-01-31, rozmiar: 155 KB Zapytanie ofertowe Data: 2017-01-31, rozmiar: 382 KB Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Data: 2017-01-31, rozmiar: 225 KB Załącznik nr 2 projekt umowy Data: 2017-01-31, rozmiar: 881 KB

20 stycznia 2017

Zakup – usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia dla 36 osób (pracownicy IP MEN) z zakresu „Zasad realizacji projektów w ramach PO WER 2014-2020” – zapytanie ofertowe nr DE-WZP.262.4.2017.MG

Odpowiedź na pytania 1-5 do zapytania ofertowego Data: 2017-01-24, rozmiar: 293 KB Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego – oświadczenie – wersja edytowalna Data: 2017-01-20, rozmiar: 76 KB Załącznik nr 3- Formularz ofertowy – wersja edytowalna Data: 2017-01-20, rozmiar: 82 KB Zapytanie ofertowe Data: 2017-01-20, rozmiar: 579 KB

2 stycznia 2017

Świadczenie usługi przenoszenia mebli (w tym ich demontaż i późniejszy montaż), urządzeń oraz sprzętów w obiektach użytkowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (szacowana liczba roboczo-godzin: 3700) oraz usługi transportowe pomiędzy wskazanymi lokalizacjami położonymi na terenie administracyjnym Miasta Stołecznego Warszawy – postępowanie nr DE-WZP.262.1.2017.MG

Odpowiedzi na pytania z dn. 04.01.2017 r. Data: 2017-01-04, rozmiar: 134 KB Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – wersja do edycji Data: 2017-01-02, rozmiar: 523 KB Zapytanie ofertowe Data: 2017-01-02, rozmiar: 834 KB

23 grudnia 2016

Zakup i dostawa 4 licencji oprogramowania Vmware vSphere 6 Standard for 1 processor (kod: VS6-STD-C) oraz 4 licencji oprogramowania Basic Support/Subscription Vmware vSphere 6 standard for 1 processor for 3 year (kod: VS6-STD-3G-SSS-C) wraz z 3-letnim wsparciem technicznym na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.261.14.50.2016.MG

Odpowiedź na pytanie z dnia 27.12.2016 r. Data: 2016-12-28, rozmiar: 181 KB Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – wersja do edycji Data: 2016-12-23, rozmiar: 520 KB Zapytanie ofertowe Data: 2016-12-23, rozmiar: 572 KB

19 grudnia 2016

Zakup dostawy akcesoriów komputerowych na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.261.14.45.2016.MG

Odpowiedź na pytanie z dnia 21.12.2016 r. Data: 2016-12-21, rozmiar: 177 KB Zał. nr 1 do Formularza ofertowego – wersja do edycji Data: 2016-12-19, rozmiar: 17 KB Załacznik nr 2 Formularz ofertowy – wersja do edycji Data: 2016-12-19, rozmiar: 510 KB Zapytanie ofertowe Data: 2016-12-19, rozmiar: 269 KB

Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.